Štefanec poudarja, da bi morala oblast zagotoviti razmere za dobro delo komisije. Foto: BoBo
Štefanec poudarja, da bi morala oblast zagotoviti razmere za dobro delo komisije. Foto: BoBo

Delovna skupina OECD-ja je spomnila, da so v času ocenjevanja Slovenije leta 2014 izrazili zaskrbljenost zaradi morebitnega vmešavanja politike v delo KPK-ja, posebno jih je skrbelo podkupovanje tujih uradnikov, hkrati pa so izpostavili tudi vprašanje primernosti KPK-jevih finančnih in kadrovskih virov. Kljub preteklim opozorilom delovna skupina ugotavlja, da do danes ni bila sprejeta nobena reforma. Prav nasprotno - komisija se po mnenju delovne skupine spopada s pomembnimi izzivi, ki se nanašajo na njeno zmožnost učinkovitega izvajanja svojih nalog, dosego ciljev v polni neodvisnosti ter ohranitev njene moči in vpliva v javnosti.

Treba je zagotoviti neodvisno delovanje KPK-ja
Ker je položaj po njihovi presoji resen, poziva Slovenijo k takojšnjim ukrepom, saj bi le tako lahko rešili položaj KPK-ja in zagotovili njegovo neodvisno delovanje.

Delovna skupina, ki bo napredek tudi spremljala, je Sloveniji čas za izboljšave odmerila do junija, ko bo morala vnovič poročati o ukrepih za implementacijo priporočil delovne skupine iz leta 2014.

Tudi Transparency International (TI) je leta 2014 opozoril na šibko izvajanje konvencije OECD-ja, prav tako so pritrdili ugotovitvam delovne skupine, da Slovenija spada med države, ki konvencije OECD-ja o boju proti tujemu podkupovanju ne izvajajo ali jo izvajajo v manjšem obsegu.

Leta 2014 je na šibko izvajanje konvencije OECD-ja o omejevanju tujega podkupovanja, ki jo je Slovenija ratificirala leta 2001, opozorila tudi organizacija Transparency International (TI). Že takrat so ugotovili, da Slovenija spada med države, ki konvencije OECD-ja ne izvajajo ali jo izvajajo v manjši meri. V TI-ju Slovenia so tudi dodali, da v letu 2013 v Sloveniji ni bilo nobenega novega primera ali preiskave v povezavi s koruptivnim delovanjem v mednarodnem poslovanju.

Pripravljajo se spremembe
Na ugotovitve delovne skupine se je odzval tudi predsednik KPK-ja Boris Štefanec, ki meni, da gre za kritiko slovenskih oblasti, ki so dolžne zagotavljati razmere za dobro delo komisije.
Dodal je, da se KPK zaveda pomembne neodvisnosti komisije, saj le tako lahko učinkovito izvaja zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Prav izvajanje zakona pa je pokazalo na določene pomanjkljivosti, zato KPK dejavno sodeluje v medresorski delovni skupini za pripravo sprememb. Novela zakona bo po normativnem programu vlade predvidoma sprejeta do konca leta.

Predsednik še poudarja, da bi z več sredstvi lahko dosegli večjo učinkovitost.

Ocene delovne skupine so komentirali tudi v Uradu vlade za komuniciranje, kjer so pojasnili, da ocene ne temeljijo na dejanskem stanju in ne odražajo vladnih ukrepov.