Arso bo postal
Arso bo postal "specializirana agencija za zbiranje različnih podatkov o okolju". Foto: BoBo

Reorganizacija prinaša tudi ukinitev pritožbene stopnje na ministrstvo za okolje in prostor. Ker bo dovoljenja izdajalo ministrstvo, bo pritožba mogoča zgolj na upravno sodišče.

Kot je prepričan okoljski minister Andrej Vizjak, bo tudi to pomembno skrajšalo postopke. Hkrati je navedel, da v večini primerov institut druge stopnje niti ni bil najučinkovitejši, saj je ministrstvo redko samo odločalo – zadeva se je bodisi vrnila na Arso ali pa šla naprej na upravno sodišče.

Minister Vizjak: Pospešitev postopkov

O novostih je Vizjak spregovoril na današnji predstavitvi, ki jo je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije (GZS). Kot je poudaril, so si za cilj zadali, da bi postopki za razvojne projekte potekali racionalno, hitro in učinkovito, vendar ne na račun krnitve standardov varovanja okolja.

Kot so pojasnili na ministrstvu, bo boljša organiziranost virov eden ključnih ukrepov pri pospešitvi postopkov, saj se v trenutni organizacijski shemi posamezni postopki podvajajo na različnih organih. To velja predvsem za dovoljevanje posegov v okolje, ki lahko v trenutnem sistemu traja tudi desetletje. "Z boljšo organiziranostjo je mogoče bistveno pospešiti postopke umeščanja v okolje in prostor brez negativnih vplivov na okolje," so prepričani na ministrstvu.

"Reorganizacija bo prinesla hitrejše in tudi predvidljivejše odločanje o dovoljenjih glede posegov v okolje in prostor," je izpostavil Vizjak. Kot je pojasnil, bodo človeški potencial iz agencije in direktoratov, ki so do zdaj odločali v upravnih postopkih, združili. "S poenotenjem kadrov bo predvidljivost postopkov večja," je napovedal minister, ki se mu zdi posebej pomembna tudi uskladitev okoljskih standardov.

Uradniki, ki vodijo postopke, bodo ostali isti

S predvideno reorganizacijo Arso postaja okoljska agencija, kakršne poznajo tudi druge države EU-ja, saj nobena izmed njih ne izvaja okoljskih upravnih postopkov, kot jih izvaja Arso, je pojasnil Vizjak.

Temu je pritrdil tudi v. d. generalnega direktorja Arsa Joško Knez, ki je agencijo uradno vodil že od leta 2013, nato so ga leta 2018 s položaja odnesla sporna dovoljenja za črpanje zemeljskega plina v Petišovcih, vlada pa ga je prejšnji mesec postavila nazaj za vršilca dolžnosti na direktorskem mestu.

Sporna dovoljenja za črpanje zemeljskega plina v Petišovcih odnesla direktorja Arsa

Knez je prepričan, da je omenjena reorganizacija nujen in dobrodošel korak – Arso bo tako specializirana agencija za zbiranje različnih podatkov o okolju, kot pravi.

V. d. generalnega direktorja direktorata za okolje na ministrstvo za okolje in prostor Iztok Slatinšek je pojasnil, da je kot končni rok reorganizacije predviden 1. julij. S tem datumom se bo spremenilo vložišče, uradniki, ki vodijo postopke, pa bodo ostali isti. "Na nas je, da izkoristimo novo organizacijo, da racionaliziramo in optimiziramo naše delo ter rešujemo zadeve bolj sistemsko," je poudaril.

Dolgotrajno čakanje lahko negativno vpliva na zasebne naložbe

Postopke nameravajo debirokratizirati tudi s spremembo zakonodaje. Vizjak je napovedal jasnejšo ureditev glede okoljskih upravnih postopkov in izboljšanje ureditve pravice javnosti do sodelovanja. Kot je poudaril, želijo ohraniti učinkovito sodelovanje javnosti in se izogniti blokadam, ki se zdaj dogajajo v določenih primerih. "To bo pripomoglo k preglednejšemu odločanju ministrstva in posledično tudi boljšemu pravnemu varstvu," je dejal minister.

Reorganizacijo in debirokratizacijo postopkov podpira tudi GZS. Kot je povedal njegov generalni direktor Aleš Cantarutti, podjetja poročajo, da trenutno zahtevnejši postopki lahko trajajo celo dlje kot štiri leta. Takšno dolgotrajno čakanje na odločbe pa ima lahko negativen vpliv na zasebne naložbe in na rast BDP-ja. Tuji vlagatelji včasih nad dolgotrajnostjo postopkov tudi obupajo. Cantarutti verjame v prilagoditve, ki bodo zagotovile, da bodo v prihodnje postopku učinkoviti, hkrati pa v skladu z zakonodajo in usmeritvijo trajnostnega razvoja.