Janez Janša je predlagal sestanek o noveli zakona o arhivih. Premier Borut Pahor je njegov predlog sprejel. Sestanek bo v sredo. Foto: EPA
Janez Janša je predlagal sestanek o noveli zakona o arhivih. Premier Borut Pahor je njegov predlog sprejel. Sestanek bo v sredo. Foto: EPA
Katarina Kresal in Borut Sajovic
V LDS-u kot naslednici ZSMS-ja, katerega vidni člani so bili tudi žrtve metod Službe državne varnosti, trdijo, da so prvi, ki so za razčiščevanje metod in delovanja ter tako tudi za dostopnost do arhivskega gradiva. Foto: MMC RTV SLO

Pričakujemo, da bo opozicija odgovorna in državotvorna. Dobro bi bilo, da se seznani (če še ni seznanjena) z vsemi razlogi za spremembo zakona. Ne želimo pa, da bi postalo to vprašanje zgolj nov poligon za ideološki spopad in povod za preusmerjanje pozornosti s pravih problemov države in družbe; bojimo se, da želi Janez Janša ustvariti dimno zaveso pred dogajanjem, ki ga vsaj posredno zadeva.

Franco Juri, Zares
Poslanska skupina SD-ja bo podprla predlog obpravnave spremembe zakona po nujnem postopku.
akob Presečnik
SLS se s spremembami zakona o arhivskih gradivih ne strinja. Foto: MMC RTV SLO

Mislim, da je vse skupaj ena velika traparija.

Darja Lavtižar Bebler o sestanku.

Sestanek bi bil nujen, dvomim pa, da bi bil kakršen koli uspeh. Jaz bi se ga seveda z veseljem udeležil in bi se pogovoril tudi o kakšnih drugih zadevah.

Zmago Jelinčič (SNS), preden je premier Borut Pahor potrdil sklic sestanka.
Arhivi
Ta najnovejša 'afera' se je začela, ko je Sova publicistu Igorju Omerzi onemogočila dostop do določenih dokumentov Službe državne varnosti, čeprav naj bi iste dokumente jeseni 2009 vpogled omogočili mladi zgodovinarki. Slovenska varnostno-obveščevalna agencija naj bi dokumente označila kot zaupne namreč po tem, ko je Omerza zahteval vpogled. Foto: MMC RTV SLO

Janez Janša je premierja Boruta Pahorja pred kratkim javno pozval, naj skliče sestanek vseh predsednikov parlamentarnih strank, da se pogovorijo o zaprtju dela arhiva Sove. Za odzive na Janševo pobudo smo v MMC-ju poklicali predstavnike poslanskih skupin.

Borut Sajovic je povedal, da v poslanski skupini LDS-a pobude še niso dobili. "Ko jo bomo, jo bomo preučili, na načelni ravni pa velja, tako kot vedno, da so pogovori in dogovori, če so mišljeni iskreno, med političnimi strankami dobrodošli in zaželeni, zato da skupaj iščemo rešitve, ki so za Slovenijo najboljše," je pojasnil.

Žrtve metod SDV-ja tudi člani predhodnice LDS-a
Sajovic opozarja, da je njegova stranka kot naslednica ZSMS-ja, "prva, ki je za razščiščevanje metod in delovanja" nekdanje Službe državne varnosti, saj so bili njeni vidni člani med žrtvami njenih metod. Stranka posebej nasprotuje prikrivanju kriminalnih dejanj, "ne glede na to, kdo je bil njihov naročnik". Stranka ob tem opozarja, da ne želi ustvarjati razmer za ogrožanje notranje varnosti in delovanja slovenskih varnostnoobveščevalnih služb. O tem, kateri dokumenti naj bodo dosegljivi, naj zato odloča posebna komisija, menijo v LDS-u

Predsednik vlade in Socialnih demokratov Borut Pahor je medtem za sredo, 2. februarja 2011, ob 14. uri na pobudo predsednika SDS-a Janeza Janše že sklical sestanek predsednikov parlamentarnih strank, vodij poslanskih skupin parlamentarnih strank ter poslancev madžarske in italijanske narodne skupnosti, na katerem bodo govorili o noveli arhivskega zakona, še preden bo ta obravnavana v državnem zboru.

Presečnik: S spremembami zakona o arhivih se ne strinjamo
Jakob Presečnik
(SLS) je zatrdil, da bi se sestanka zagotovo udeležili, če bi bil sklican. "Podpiramo poziv in da se zadeva uredi, ne glede, če sestanek bo ali ne, v skladu z demokratičnimi normami," trdi. Meni, da gre za poziv, ki so ga dali tudi drugi, da je treba na tem področju ustaviti žogo in delati v skladu z zakonom. Dodal je še, da se ne strinjajo s predlogom zakonskih sprememb, ki so v obravnavi.

Zmago Jelinčič (SNS) je zatrdil, da sestanek absolutno podpirajo. "Tak sestanek je nujen, čeprav sem prepričan, da ga ne bo. Dejstvo je, da si določene strukture, ki so sedaj na oblasti, demokracijo nasploh razlagajo zelo po svoje. Sestanek bi bil nujen, dvomim pak, da bi bil kakršen koli uspeh. Jaz bi se ga seveda z veseljem udeležil in bi se pogovoril tudi o kakšnih drugih zadevah," je pojasnil.

Jelinčič: Prek novokomunističnih kadrov poskuša oblast preprečiti vpogled v arhive
Poudaril je, da je imel v prejšnjem mandatu premier Janez Janša Partnerstvo za razvoj, kjer so imele opozicijske stranke določeno besedo, "zdaj ni več ničesar od tega. Edino, kar je, da poskuša sedanja oblast prek svojih novokomunističnih kadrov preprečiti vpogled v zgodovinske arhive, kar je pravzaprav nedopustno." Prepričan je, da je sprememba zakona o arhivih šele začetek.

"V kratkem bodo sprejeli še kakšne takšne zakone, kot jih je imela, recimo, nacistična Nemčija ali pa, recimo, Sovjetska zveza za časa Stalina. Mislim, da gremo po isti poti. Vedno bolj policijska država, vedno bolj pod policijsko kontrolo in z vedno manjšo dovoljeno dozo svobodnega razmišljanja postaja Slovenija," trdi Jelinčič.

Vasja Klavora (DeSUS) je pojasnil, da glede na to, da se bodo med tem tednom pred obravnavo predloga zakona na matičnem delovnem telesu in plenarno obravnavo še nadaljevala koalicijska usklajevanja o tematiki "arhivskih gradiv", v tem trenutku konkretnejših odgovorov na zastavljena vprašanja, razen njihove načelne podpore predlogu, ne morejo podati. O tej tematiki bodo v poslanski skupini še razpravljali ta teden in zavzeli skupno stališče.

Lavtižar Bebler: Mislim, da je vse skupaj ena velika traparija
Darja Lavtižar Bebler
(SD) je na vprašanje, ali podpira sestanek odvrnila: "Ali veste, da vam ne morem reči. Mislim, da je vse skupaj ena velika traparija. Zaradi tega, ker je zakon v tem delu v nasprotju z ustavo in je treba zakonske določbe pač spremeniti, pri tem pa je potrebno upoštevati različne mednarodne dokumente, ne samo to, kar je pri nas uzakonjeno. Obstojijo mednarodne konvencije na to temo, priporočilo Sveta Evrope, deklaracija Sveta Evrope in tako naprej. In če izhajamo iz vseh teh podmen, podtem je takšna določba zakona v nasprotju z ustavo."

SD: Ne gre za delovanje SDV-ja v Sloveniji, ampak v tujini
V poslanski skupini SD-ja sicer menijo, da je vsak pogovor dobrodošel, zato se bodo sestanka udeležili. Predlagane spremembe zakona sicer podpirajo in poudarjajo, da ne gre za zapiranje arhivov delovanja nekdanjegaq SDV-ja na slovenskih tleh, ampak "del dokumentov, ki se nanašajo na tujino, predvsem na sosednje države".

Zares pričakuje odgovoren odnos opozicije in ...
V Zaresu opozarjajo, da spremembe zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva arhiva ne zapirajo, "tudi arhiva SOVE ne", so zapisali. Zakon po mnenju stranke le vgrajuje "logično varovalko" pri razpolaganju s tistimi dokumenti, "ki utegnejo škodovati varnosti države in posameznikov, ki so z našo državo sodelovali in še danes sodelujejo v tujini", je za MMC dejal Zaresov poslanec Franco Juri. Dodal je, da imajo podobne varovalke tudi druge demokratične države, kar večinoma pomeni, da mora pred odprtjem določenega gradiva preteči daljše časovno obdobje, od 30 do 50 let.

Sestanku, ki ga predlaga prvak opozicije, ne nasprotujejo, pričakujejo pa, da bo "opozicija odgovorna in državotvorna", Juri pa je še dodal, da bi bilo "dobro, da se seznani (če še ni seznanjena) z vsemi razlogi za spremembo zakona".

... "udriha" po Janši
Juri dodaja, da Zares ne želi, da bi vprašanje arhivov postalo zgolj poligon za ideološki spopad in povod za preusmerjanje pozornosti, saj se Zares boji, da želi "Janša ustvariti dimno zaveso pred dogajanjem, ki ga vsaj posredno zadeva". V tej povezavi Juri omenja zadevo Patria in domnevno 800-milijonski dolg mariborske nadškofije, v katerega spada tudi "85-milijonski kredit NLB-ja podjetju T-2 iz časov Janševe vlade". Morda je v tem tudi ključ za razumevanje Janševega odpiranja raznih ideoloških front, končuje Juri.

Omejevanje dostopa do dela arhivov nekadnje tajne policije je trenurno še predvsem pravno vprašanje, saj je dostopnost opredeljena v zakonu o arhivskih gradivih. Pravni strokovnjak Rajko Pirnat zato opozarja, da "celotno zaledje teh dogodkov pomeni izogibanje izvrševanju zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in to na vseh ravneh - na ravni Arhiva RS, na ravni Sove, na ravni ministrstva za kulturo in na ravni vlade". Ker je očitno vlada to organizirano storila, samne verjame, da bo kdo odgovarjal za to kršitev zakona o upravnem postopku. Po njegovioceni sicer ni sporno, da je Sova naknadno označila dokumente kot zaupne. Če obstajajo vsebinski razlogi, da so ti papirji označeni kot tajni, jih Sova lahko tako opredeli, pojasnjuje. Vendar pa to ne pomeni, da dostop do takšnega dokumenta ni mogoč. Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva zelo izrecno in v celoti dovoljuje dostop do dokumentacije iz tistega obdobja, je še dodal.

Pričakujemo, da bo opozicija odgovorna in državotvorna. Dobro bi bilo, da se seznani (če še ni seznanjena) z vsemi razlogi za spremembo zakona. Ne želimo pa, da bi postalo to vprašanje zgolj nov poligon za ideološki spopad in povod za preusmerjanje pozornosti s pravih problemov države in družbe; bojimo se, da želi Janez Janša ustvariti dimno zaveso pred dogajanjem, ki ga vsaj posredno zadeva.

Franco Juri, Zares
Poslanska skupina SD-ja bo podprla predlog obpravnave spremembe zakona po nujnem postopku.

Mislim, da je vse skupaj ena velika traparija.

Darja Lavtižar Bebler o sestanku.

Sestanek bi bil nujen, dvomim pa, da bi bil kakršen koli uspeh. Jaz bi se ga seveda z veseljem udeležil in bi se pogovoril tudi o kakšnih drugih zadevah.

Zmago Jelinčič (SNS), preden je premier Borut Pahor potrdil sklic sestanka.