Banka Slovenije je zaradi posega v človekove pravice in temeljne svoboščine na upravnem sodišču v Ljubljani vložila tožbo zoper ljubljansko okrožno sodišče oz. državo. V tožbi zahteva, da jim parlamentarna preiskovalna komisija vrne zasežene zapisnike ožjega kolegija guvernerja. Foto: BoBo
Banka Slovenije je zaradi posega v človekove pravice in temeljne svoboščine na upravnem sodišču v Ljubljani vložila tožbo zoper ljubljansko okrožno sodišče oz. državo. V tožbi zahteva, da jim parlamentarna preiskovalna komisija vrne zasežene zapisnike ožjega kolegija guvernerja. Foto: BoBo
Banka Slovenije toži državo
Preiskovalci bančnih zlorab potrebujejo več časa za odgovor

Banka Slovenije je zaradi posega v človekove pravice in temeljne svoboščine na upravnem sodišču v Ljubljani vložila tožbo zoper ljubljansko okrožno sodišče oz. državo. V tožbi zahteva, da jim parlamentarna preiskovalna komisija vrne zasežene zapisnike ožjega kolegija guvernerja.

Parlamentarna komisija bi se morala o tožbi izreči do torka, Logar pa je pojasnil, da je zaprosil za več časa, saj zadeva ni tako nujna, da bi se med počitnicami sklicevala seja komisije.

"Gre za zapleteno tožbo, zato komisija potrebuje več časa, da nanjo odgovori. Sodišče nam je dalo šest dni časa, to je premalo," je dejal. Komisija zapisnike že ima, ti so v tihi sobi v arhivu, do njih pa lahko dostopajo člani komisije.

Okrožno sodišče zapovedalo izročitev zapiskov
Banka Slovenije se je za tožbo odločila, ker je okrožno sodišče sklenilo, da mora parlamentarni preiskovalni komisiji, ki preiskuje zlorabe v slovenskem bančnem sistemu, izročiti zapisnike sej ožjega kolegija guvernerja. Zdaj pričakujejo, da bo upravno sodišče komisiji naložilo, da v treh dneh vrne zapisnike in da morebitne kopije uniči.

Prav tako zahtevajo, da sodišče članom komisije "prepove pregledovati, obravnavati, reproducirati ali kako drugače uporabljati zapisnike sej ožjega kolegija guvernerja Banke Slovenije".

Po mnenju pravne službe Banke Slovenije so se v okviru postopka odločanja okrožnega sodišča, ki je odredilo izročitev zapisnikov kolegija guvernerja, odprle določene pravne dileme oziroma so bile v postopku ugotovljene določene procesne pomanjkljivosti. Banka Slovenije se je zato obrnila na upravno sodišče, da presodi, ali so bili postopki izpeljani ustrezno.

Za tožbo se je odločil guverner
Odločitev o vložitvi tožbe, ki bi omogočila razjasnitev odprtih pravnih vprašanj, je po posvetovanju s pravnimi strokovnjaki v skladu s svojimi pooblastili sprejel guverner Boštjan Jazbec, saj tovrstne odločitve niso v pristojnosti Sveta Banke Slovenije.

Omenjeni kolegij je, kot so dodali, zgolj posvetovalni organ Banke Slovenije in ne sprejema odločitev na podlagi zakona o Banki Slovenije. Odločitve v skladu z zakonom sprejema izključno svet Banke Slovenije oz. guverner glede na zakonsko opredeljena pooblastila.

Banka Slovenije toži državo
Preiskovalci bančnih zlorab potrebujejo več časa za odgovor