Nadzorni svet nadzira poslovanje RTV Slovenija. Foto: RTV SLO/Stane Sršen
Nadzorni svet nadzira poslovanje RTV Slovenija. Foto: RTV SLO/Stane Sršen

Peter Grašek je bil imenovan v nadzorni svet na predlog vlade tako kot Matjaž Medved in Irena Ostrouška. Ostali člani nadzornega sveta RTV Slovenija v mandatnem obdobju od 2014 do 2018 so Janez Čadež, Bogomir Eržen, Damijan Knap, Aleksander Igličar in Andrej Grah Whatmough (ki jih je imenoval Državni zbor) in dve predstavnici zaposlenih na RTV Slovenija Simeona Rogelj in Maja Kovač. Vlada pa bo morala imenovati novega člana, ki bo nadomestil že omenjenega Domna Trobca, saj je ta odstopil tudi kot član Nadzornega sveta RTV Slovenija.

Peter Grašek je ob imenovanju za predsednika povedal: "Kot član Nadzornega sveta RTV Slovenija od začetka mandata, to je od leta 2014, sem podrobno seznanjen z aktivnostmi javnega medijskega servisa in problemi, s katerimi smo se spopadali in jih reševali v tem času. Današnjo izvolitev razumem kot izkaz zaupanja in podpore vseh članov nadzornega sveta. Takšnega sodelovanja, kot je bilo med vodstvom RTV Slovenija, Programskim svetom in nadzorniki do zdaj, si želim tudi v prihodnje, saj je bilo konstruktivno in učinkovito. Še naprej pa si bom, tako kot moj predhodnik, prizadeval za stabilno in zgledno poslovanje zavoda in njegov nadaljnji razvoj ter čim večji konsenz pri sprejemanju pomembnih odločitev za RTV Slovenija."