Pogodbe po besedah pravnika Rajka Pirnata ni mogoče reprogramirati, če se vlada postavi na stališče, da je nična. Foto: MMC RTV SLO
Pogodbe po besedah pravnika Rajka Pirnata ni mogoče reprogramirati, če se vlada postavi na stališče, da je nična. Foto: MMC RTV SLO

Vlada je na četrtkovi seji sklenila, da vsaj za zdaj ne bo vložila tožbe na ničnost pogodbe z Rotisom o nakupu oklepnikov Patria. Je pa vlada pooblastila ministrstvo za obrambo, da v času trajanja odprtih sodnih postopkov poskuša doseči prenovo pogodbe.

Če vlada namerava uveljavljati ničnost pogodbe v nekem drugem sodnem postopku, je po besedah pravnika Rajka Pirnata "sama s seboj v nasprotju".

En postopek v povezavi z ničnostjo pogodbe že odprt
Pravosodni minister Aleš Zalar je namreč po seji vlade povedal, da je eden sodnih postopkov, ki se ukvarja z ničnostjo iste pogodbe, že odprt. Šlo naj bi za tožbo Sistemske tehnike proti državi. "Tožeča stranka tam to zatrjuje in to uveljavlja v tako imenovanem podrejenem tožbenem zahtevku," je v četrtek pojasnil Zalar.

Ob tem je opozoril, da je odprt sodni postopek v zvezi z zatrjevano ničnostjo po oceni pravobranilstva lahko procesna ovira za vložitev še ene tožbe v isti stvari - torej o ničnosti iste pogodbe. V takih primerih lahko sodišče tožbo zavrže, je opozoril Zalar.

"Pogodba je nična ali veljavna"
Pravnik Pirnat je še povedal, da vlada sicer lahko ugovor ničnosti uporabi v neki drugi pravdi. Vendar pa pogodbe po besedah Pirnata ni mogoče reprogramirati, če se vlada postavi na stališče, da je nična.

"To pa je popolnoma v neskladju. Pogodba je ali nična ali pa je veljavna in si bo vlada prizadevala, da bo prišlo do njene spremembe. Kajti reprogramiranje pogodbe ne pomeni nič drugega kot njena sprememba," je poudaril.

Če je vlada torej zadolžila ministrstvo za obrambo, naj gre v reprogramiranje pogodbe o nakupu oklepnikov patria, potem "ni na stališču, da je pogodba nična". Če pa nameravajo v vladi ničnost uveljavljati v nekem drugem sodnem postopku, potem so po besedah Pirnata "sami s seboj v nasprotju".