Prenovljena podoba Kongresnega trga ohranja zasnovo, ki si jo je konec tridesetih let 20. stoletja zamislil arhitekt Jože Plečnik. Foto: MMC RTV SLO
Prenovljena podoba Kongresnega trga ohranja zasnovo, ki si jo je konec tridesetih let 20. stoletja zamislil arhitekt Jože Plečnik. Foto: MMC RTV SLO

Na Mestni občini Ljubljana so pojasnili, da so razpoke nastale zaradi delovnih stikov, ki so posledica geometrije oziroma različnih strešnih naklonov in so se na nekaterih mestih začeli odpirati. Po poročanju časopisa Dnevnik pa naj bi se razpoke pojavile, ker je izvajalec trg betoniral med hudo vročino in betona ni uspel primerno ohladiti.

Marko Živec iz Gradisa BP tako domneva, da so razpoke nastale zaradi slabe izvedbe. "Verjetno se je beton prehitro posušil, ker ga niso pokrivali in dovolj hladili," je dejal in napovedal, da v prihodnje ne pričakuje, da se bodo razpoke širile. Povedal je, da so se razpoke na trgu pojavile že kmalu po dokončanju.

Bodo potrebni radikalnejši ukrepi od lepljenja?
MOL se z Gradisom G in njegovim podizvajalcem Stavbenikom iz Kopra dogovarja o sanaciji razpok na Kongresnem trgu. Med razpoke bodo septembra oz. oktobra vbrizgali dvokomponentno lepilo, jih v prihodnjih mesecih pozorno spremljali in po potrebi dodatno zakrpali.

Ni pa še jasno, ali bo ta rešitev dokončna ali bodo na trgu potrebni radikalnejši ukrepi. Več bo najverjetneje znano pozimi, ko se bo videlo, kako se tlak obnaša pri nizkih temperaturah.

MOL: Stroške sanacije bo kril izvajalec
Na občini zagotavljajo, da tako "izvajalec kot tudi nadzor" stanje na ploščadi redno spremljata in nadzirata ter sta glede nastalih razpok obveščena, "saj se objekt kot celota spremlja tudi sedaj, ne glede na pridobljeno uporabno dovoljenje".

MOL je zagotovil, da bo vse stroške sanacije trga kril Gradis G, ki je zagotovil dobro izvedbo del. "V časovnih intervalih 14 dni potekajo ogledi izvajalca in nadzora, pri čemer se vodi tudi ustrezna dokumentacija, iz katere je razvidno, kaj vse mora izvesti izvajalec za odpravo pomanjkljivosti," so pojasnili.

Za projekt Kongresni trg 17,7 milijona evrov
Niso pa se še odločili, ali bodo Gradisu G priznali zahtevek za plačilo dodatnih del zaradi domnevno težjih geomehanskih in hidroloških razmer ter obsežnih arheoloških raziskav. "Mestna občina Ljubljana je zahtevke obravnavala, pripravljeno gradivo pa je bilo treba še dopolniti. Predvidevamo, da bi lahko v tem tednu sprejeli odločitev," so pojasnili.

Občina je sicer Gradisu za projekt garažne hiše pod Kongresnim trgom plačala 17,7 milijona evrov. Parkirna hiša je stala 10.432.140 evrov, kar znese 14.490 evrov na parkirni prostor, medtem ko je dobrih sedem milijonov stala ureditev parka, ploščadi trga in okoliških ulic z obnovljeno infrastrukturo. Po pogodbi bi moral Gradis G dela končati 10. marca letos, vendar mu je občina zaradi zahtevnosti izvajanja gradbenih del rok podaljšala do konca junija.