Foto: BoBo
Foto: BoBo

Spremembe zakona o Slovenski tiskovni agenciji (STA) po navedbah Dela prinašajo tudi spremembe pri imenovanju nadzornikov in razreševanju direktorja STA-ja. Po novem bi se za imenovanja in razrešitve v organih STA-ja uporabljal zakon o gospodarskih družbah.

Na predlog kulturnega ministrstva bi tako vlada, zdaj o njihovem imenovanju glasuje DZ, imenovala štiri nadzornike, enega pa bi izvolil svet delavcev. Direktor STA-ja pa bi bil lahko razrešen še pred koncem mandata, če bo to predlagala večina članov nadzornega sveta z izrekom nezaupnice.

Z načrtovano novelo zakona o medijih bi kulturno ministrstvo status posebnega pomena razširilo tudi na tiskane in spletne medije, zato menijo, da je tudi za te medije, ki delujejo v javnem interesu, upravičeno, da se financirajo iz dela RTV-prispevka.

To namreč predvideva predlog sprememb zakona o RTV Slovenija. Po osnutku zakonskih sprememb, ki so ga pridobili mediji, bi pet odstotkov namenil za uresničevanje javnega interesa na področju medijev, tri odstotke pa za financiranje STA-ja. Kot danes navaja Delo, bi, če bodo spremembe potrjene, imela javna radiotelevizija tudi brezplačen dostop do vsebin STA-ja.

Ob hkratnem sprejetju novele zakona o medijih pa napovedujejo tudi odpravo omejitve obsega oglaševanja v radijskih programih, tudi na RTV Slovenija, s sprejetjem novele zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah pa bi na televizijskih programih RTV Slovenija povečali dopusten obseg oglaševanja.

Predvideva se tudi sklad za financiranje slovenske televizijske produkcije, ki bi ga vodilo kulturno ministrstvo, vanj pa bi prispevke plačevali operaterji. Do sredstev iz sklada naj bi bili upravičeni izdajatelji televizijskih programov, ki imajo status nepridobitnega medija posebnega pomena in hkrati dosegajo najmanj 0,3-odstotni povprečni mesečni delež gledalcev ali so prosto dostopni na način prizemne digitalne videoradiodifuzije.

Minister za kulturo Vasko Simoniti je spremembe poslanskim skupinam predstavljal že prejšnji teden. Javno pa za zdaj na ministrstvu za kulturo še ne želijo govoriti, saj da so še stvar usklajevanja in so možne spremembe.

Levica bi STA-ju naložila nova dela in naloge

Levica je v parlamentarni postopek že vložila novelo zakona o STA-ju, s katero mu nalagajo, da v okviru opravljanja javne službe mednarodno javnost začne obveščati tudi o prostovoljskem delu in nevladnih organizacijah.

"Za ta korak smo se predlagatelji odločili predvsem zaradi naraščajočih trenj, ki se v Sloveniji razvijajo predvsem zaradi negativnega odnosa vlade do nevladnih organizacij in so najbolj prišle do izraza v času sprejemanja vladnih zakonov za obvladovanje epidemije novega koronavirusa, predlagatelji ocenjujemo, da je v širšem družbenem interesu, da STA poroča o delovanju in prizadevanjih prostovoljnih in drugih nevladnih organizacijah tudi za mednarodni prostor," so med drugim pojasnili svoj predlog v Levici.