Vložitev ustavne presoje zakona so že napovedali v Sindikatu ministrstva za obrambo, ki je član ZSSS-ja. Foto: BoBo
Vložitev ustavne presoje zakona so že napovedali v Sindikatu ministrstva za obrambo, ki je član ZSSS-ja. Foto: BoBo
ZSSS
Razloge za vložitev ustavne presoje bodo na ZSSS-ju pojasnili v petek. Foto: BoBo
Janez Šušteršič
Izpodbijani členi ne prinašajo protiustavnih posledic, je prepričan finančni minister. Foto: MMC RTV SLO/Aljoša Masten
ZSSS bo varčevalni zakon poslal v ustavno presojo

Razloge za izpodbijanje nekaterih členov zakona za uravnoteženje javnih financ bodo po besedah izvršnega sekretarja Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andreja Zorka pojasnili na petkovi novinarski konferenci, po kateri bodo že pripravljeno pobudo tudi vložili.

Vložitev ustavne presoje zakona so že napovedali v Sindikatu ministrstva za obrambo, ki je član ZSSS-ja. Kot so sporočili iz sindikata, so se za to odločili zaradi nepravičnega in neustavnega stanja.

V primeru neuspeha bodo sledile individualne tožbe
Predsednik Sindikata ministrstva za obrambo Darko Milenkovič je v sredo napovedal, da bodo v primeru neuspeha ustavne presoje zakona uporabili druga pravna sredstva, kot so individualne tožbe in sodišča.

"Če z ustavno presojo uspemo, varovane plače ne bodo ukinjene in plače varovancev bodo padle namesto za 18, za osem odstotkov," je pojasnil. Dodal je, da bo vlada morala tudi "poklekniti" in preostalim javnim uslužbencem izplačati 692 evrov bruto regresa.

Glede vprašanja regresa za leto 2012 pa so v sindikatu prepričani, da posega v regres za letos ne sme biti, ker so ga v mnogih javnih zavodih že izplačali.

Šušteršič: Presoja ne ustavi izvajanja
Finančni minister je poudaril, da sama ustavna presoja izvajanja zakona ne zadrži. Ustavno sodišče bi se za to lahko odločilo le, če bi nastale protiustavne in hkrati nepopravljive posledice. "Mislim, da v členih, o katerih se je govorilo v zadnjih dneh, teh nepopravljivih posledic ni," je pojasnil.

Če se namreč regres izplača le polovično in ustavno sodišče ugotovi, da bi morala vlada izplačati tudi drugo polovico, se to enostavno popravi z izplačilom druge polovice, je pojasnil. Argumentov za zaustavitev zakona je tako po njegovi oceni zelo malo, vlada pa ima zaradi javnofinančnih razmer v državi močne "argumente nujnosti takojšnjega ukrepanja".

Zaradi dogovorov 130 milijonov manjši učinek
Šušteršič je ocenil, da bo zakon omogočil ohranitev primanjkljaja v načrtovanih okvirih. Zaradi dogovorov s sindikati bo sicer njegov učinek za 130 milijonov evrov manjši, vendar ima vlada na voljo ukrepe in orodja, da manjši rez nadomesti. Z iskanjem rezerv se bo ukvarjala v prihodnjih tednih.

V povprečju tri odstotke nižje plače
Povedal je še, da se bo z zakonom za uravnoteženje javnih financ plača javnemu uslužbencu s 1. junijem povprečno znižala za okoli tri odstotke, pri čemer je posamezno znižanje odvisno od tega, v katerem delu javnega sektorja je uslužbenec in v kateri plačni razred je uvrščen. Glede varovanih plač, ki bodo tudi predmet ustavne presoje, pa je povedal, da je predlog za njihovo odpravo prišel s sindikalne strani.

Vizjak: Velika večina zakona je "pod streho"
Zorko je kot tretji ukrep, ki ga bodo dali v presojo ustavnemu sodišču, navedel določbo o prenehanju pogodbe o zaposlitvi oziroma prisilno upokojevanje. Zakon določa, da pogodba o zaposlitvi preneha veljati javnemu uslužbencu, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Minister za delo, družino in socialne zadeve Andrej Vizjak je v zvezi z napovedjo ustavne presoje v sredo povedal, da ta nima povezave z uveljavitvijo tega zakona. Tudi če bi zaradi varovanih plač in regresa za letni dopust prišlo do zadržanja, pa je velika večina zakona za uravnoteženje javnih financ "pod streho, kar je ključno", je pojasnil minister.

ZSSS bo varčevalni zakon poslal v ustavno presojo