Vlada bo s sindikati le podpisala dogovor o varčevalnih ukrepih. Foto: BoBo
Vlada bo s sindikati le podpisala dogovor o varčevalnih ukrepih. Foto: BoBoKoliko od skoraj 40 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja bo pristopilo k podpisu, sicer še ni povsem jasno, saj se bodo nekateri odločali tik pred zdajci. Pogajalski strani sta dogovor parafirali minuli ponedeljek, vlada pa nato na četrtkovi redni seji ni posebej razpravljala o dogovoru. A vlada se je na današnji dopisni seji vendarle seznanila z vsebino dogovora in za podpis tudi uradno pooblastila vodjo vladnih pogajalcev, ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja.

Za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor je poleg Koprivnikarja pooblastila še ministra za finance Dušana Mramorja. Ob tem bodo vlada in sindikati podpisali tudi aneksa h kolektivnima pogodbama za javni sektor in za negospodarske dejavnosti.

Rezov v plače ne bo
Dogovor sicer vključuje podaljšanje sedaj veljavnih varčevalnih ukrepov, pri čemer so izjema napredovanja v plačne razrede in nazive. Napredovanja se bodo v prihodnjem letu sprostila, njihovo izplačilo pa se bo izvedlo v januarju 2016. Isti časovni zamik pri izplačevanju je predviden tudi za tiste, ki bodo napredovali v letu 2016.

Ukrepi vključujejo tudi znižano plačevanje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence in dodatno znižanje obsega denarja za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Poleg tega se predvideva nov ukrep, ki se nanaša na možnost selektivnega zmanjšanja delovne obveznosti, če se delodajalec in zaposleni tako dogovorita.

Dodatnega prihranka bo po navedbah ministrstva za javno upravo ob 313 milijonov evrov, ki jih prinaša prenos ukrepov, nekaj manj kot 36 milijonov evrov.