Medtem se nadaljujejo pogajanja s policijskima sindikatoma, ki sta na začetku tedna zaostrila stavko. Vladna pogajalska skupina je s sindikatoma v četrtek znova sedla za pogajalsko mizo. Foto: BoBo
Medtem se nadaljujejo pogajanja s policijskima sindikatoma, ki sta na začetku tedna zaostrila stavko. Vladna pogajalska skupina je s sindikatoma v četrtek znova sedla za pogajalsko mizo. Foto: BoBo
Jakob Počivavšek
Vlada je tik pred uskladitvijo tudi s skupino sindikatov Jakoba Počivavška. Foto: BoBo

Vladna stran je koordinaciji stavkovnih odborov skupne sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, namreč v četrtek posredovala čistopis predloga, o katerem so se pogovarjali v sredo. Dogovorjeno pa je bilo, da se bodo v sindikatih do njega opredelili in to danes sporočili vladni strani. Nato pa bodo videli, ali se bodo morali še enkrat sestati na pogajanjih ali pa novo pogajalsko srečanje ne bo več potrebno.

Tudi drugi sindikati naj bi posredovali svoje pripombe glede novega dogovora o plačah in drugih prejemkih v javnem sektorju, ki ga je vladna stran predstavila na sestanku v sredo, na katerega so vabili vseh 42 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. V omenjeni dogovor bi vključili rešitve, o katerih so se vladni pogajalci v zadnjih tednih dogovorili s posameznimi stavkovnimi skupinami sindikatov in zadevajo vse javne uslužbence.

Gre za splošne dvige plač za od enega do treh plačnih razredov, dvige nekaterih dodatkov ter izboljšano vrednotenje posameznih delovnih mest. Po drugi strani pa bi ohranili zamrznitev delovne uspešnosti in premik napredovanj z aprila na december. Ker se morajo nekatere rešitve uveljaviti s spremembo kolektivne pogodbe za javni sektor, pa je zanje treba zagotoviti kvorum, torej podporo ustrezne sindikalne večine.

Medtem se nadaljujejo pogajanja s policijskima sindikatoma, ki sta v začetku tedna zaostrila stavko. Vladna pogajalska skupina je s sindikatoma v četrtek znova sedla za pogajalsko mizo. Predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič je po pogovorih povedal, da so se končno začeli pogajati o vseh točkah stavkovnih zahtev. Da bi dosegli dogovor, pa bo po njegovem mnenju v pogajanja treba vložiti še veliko truda. Pogajanja bodo intenzivno nadaljevali prihodnji teden, policisti pa medtem nadaljujejo stavke, a je za zdaj ne bodo dodatno zaostrovali.