Poslanci lahko spremenijo besedilo ustave z dvetretjinsko večino. Foto: RTV  SLO
Poslanci lahko spremenijo besedilo ustave z dvetretjinsko večino. Foto: RTV SLO

Velik korak je bil narejen s soglasjem v DZ-ju, ki se nanaša na spremembo ustave v delu, ki govori o ustanavljanju pokrajin in omogoča pospešitev postopkov. Pri oblikovanju spremenjenega člena ustave je sodelovala tudi naša služba.

Minister Ivan Žagar v intervjuju za MMC

Sprememba ustave glede pokrajin bi zagotovila njihovo ustrezno ustanavljanje v celotni državi. Zdaj so se pokrajine lahko ustanavljale na željo občin, spremembe predvidevajo ustanovitev z zakonom. Predlog je vložila skupina 72 poslancev, ob njegovi potrditvi pa je nujna tudi ureditev dodatne zakonodaje. Zakon o ustanovitvi pokrajin bi, sledeč ustavnemu členu, določil njihova območja, sedeže in imena. Pomisleke so izrazili le v SNS-u in NSi-ju, zato predloga načeloma ne podpirajo.

LDS bi imuniteto okrnil


Komisija je odločala tudi o spremembah treh ustavnih členov, s čimer bi se razširila poklicna, odpravila pa nepoklicna poslanska imuniteta. Imuniteta bi poslance ter državne svetnike in ustavne sodnike, ki po zakonu uživajo enako imuniteto, po novem kazensko in odškodninsko ščitila samo za dejanja, povezana z opravljanjem poslanske funkcije, ne pa za vsa kazniva dejanja. Predsednik Cukjati pa je točko na predlog večih poslancev prekinil, saj ustavnorevizijski postopek še ni končan. Točka dnevnega reda bo ponovno obravnavana, ko bo strokovna skupina preučila smiselnost morebitnega izvzetja odškodninske odgovornosti ter kršitve 63. člena ustave (prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti).

LDS je že pred sejo ustavne komisije napovedal, da bo z dopolnilom k ustavnemu zakonu iz imunitete skušali izvzeti odškodninsko odgovornost za razžalitve in žaljive obdolžitve, tudi če so izrečene v parlamentu.

Spremembe mora potrditi državni zbor z dvetretjinsko večino, kar naj bi se zgodilo na rednem parlamentarnem zasedanju, ki se bo začelo 19. junija.

Velik korak je bil narejen s soglasjem v DZ-ju, ki se nanaša na spremembo ustave v delu, ki govori o ustanavljanju pokrajin in omogoča pospešitev postopkov. Pri oblikovanju spremenjenega člena ustave je sodelovala tudi naša služba.

Minister Ivan Žagar v intervjuju za MMC