Postopek za spremembo ustave je najzahtevnejši postopek v parlamentu. Za spremembe posameznih členov morata glasovati dve tretjini vseh poslancev. Foto: RTV SLO
Postopek za spremembo ustave je najzahtevnejši postopek v parlamentu. Za spremembe posameznih členov morata glasovati dve tretjini vseh poslancev. Foto: RTV SLO

Upam, da bodo stvari tekle hitreje kot do zdaj in bodo pokrajine ustanovljene še v tem mandatu.

Minister Ivan Žagar v intervjuju za MMC.

Poslanec ne sme biti priprt niti se zoper njega, če se sklicuje na imuniteto, ne sme začeti kazenski postopek brez dovoljenja državnega zbora, razen če je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let.

Zdajšnji 2. odstavek 83. člena Ustave Republike Slovenije
Prazno sodniško mesto
Kakšen vpliv bi imela uvedba poskusne dobe na že tako izpraznjena sodniška mesta, si je mogoče predstavljati. Foto: RTV SLO

Poslanci so potrdili predlog za začetek postopka za spremembi ustave, ki predlagata novo ureditev pokrajin in poslanske imunitete.

Novo besedilo 143. člena ustave bo spremenilo dozdajšnjo opredelitev pokrajine, predvsem pa način njenega ustanavljanja. Predlog je podprlo 69 poslancev, pet jih je bilo proti. Medtem ko ustava za zdaj predvideva, da jo ustanovijo občine, torej z medsebojnim povezovanjem lokalnih enot, bo novi člen omogočil ustanavljanje z zakonom in pokrajinam določil pristojnosti v zadevah širšega lokalnega pomena.

Predlog je vložila skupina 72 poslancev, ob njegovi potrditvi pa je nujna tudi ureditev dodatne zakonodaje. Ta bo morala urediti naloge prihodnjih pokrajin in njihovo financiranje. Prav zato ker zakonske spremembe še niso pripravljene, imajo o spremembi ustave pomisleke v NSi-ju in SNS-u, večina parlamentarnih strank pa je napovedalo podporo ustavnim spremembam za uvedbo dvostopenjske lokalne samouprave.

Spremembe poslanske imunitete
DZ je obravnaval tudi novosti pri poslanski imuniteti. V tem sklopu bo treba spremeniti 83., 100. in 167. člen ustave, kompromisni predlog pa predvideva razširitev poklicne in odpravo nepoklicne poslanske imunitete. Poslanci so predlog podprli s 75 glasovi za in nobenim proti.

Predlog je nastal kot kompromis po slabem letu pogajanj med poslanskimi skupinami, v zakonodajni postopek pa je bil vložen januarja s podpisi 60 poslancev (iz SDS-a, NSi-ja, SLS-a, Desusa ter opozicijskih SD-ja in SNS-a) in s prvopodpisanim Francetom Cukjatijem. Poslanci so k predlogu sprejeli amandma, ki ga je predlagala skupina koalicijskih strank, amandmaja LDS-a pa niso potrdili.

Spremembe sodniškega mandata ne bo
SNS je predlagal, da bi sodniki pred nastopom trajnega mandata prestali 8-letno poskusno dobo, po kateri bi ocenili njihovo primernost za trajno imenovanje na funkcijo. Proti predlogu je bilo 55 poslancev, 11 jih je predlog podprlo.

Negativno mnenje je predlogu dala tudi ustavna komisija, ki meni, da bi takšna poskusna doba lahko ogrozila neodvisnost sodne veje oblasti.

Upam, da bodo stvari tekle hitreje kot do zdaj in bodo pokrajine ustanovljene še v tem mandatu.

Minister Ivan Žagar v intervjuju za MMC.

Poslanec ne sme biti priprt niti se zoper njega, če se sklicuje na imuniteto, ne sme začeti kazenski postopek brez dovoljenja državnega zbora, razen če je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let.

Zdajšnji 2. odstavek 83. člena Ustave Republike Slovenije