Prizor s protesta policistov leta 2015. Foto: BoBo
Prizor s protesta policistov leta 2015. Foto: BoBo

Stavkovne dejavnosti sta začela tudi sindikat delavcev v zdravstveni negi ter sindikat zdravstva in socialnega varstva, in sicer zaradi neuspešnih poskusov dogovora z vlado za odpravo anomalij v javnem sektorju. Prepričani so, da je njihovo delo premalo vrednoteno, še posebej po vladnem popuščanju zaradi pritiskov posameznih poklicnih skupin. Kot so zapisali v skupnem sporočilu za javnost sindikatov, ki po njihovih navedbah združujeta 80 odstotkov vsega organiziranega članstva v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v Sloveniji, zaposleni v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, domovih upokojencev, centrih za socialno delo, posebnih socialnovarstvenih zavodih, lekarnah, zdraviliščih in drugih ustanovah delajo vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih ter tudi ponoči. S tem, ko je vlada popustila pritiskom in posameznim poklicnim skupinam selektivno dvignila plače, so po njihovem prepričanju nastale nove anomalije. "S tem vlada kaže, da ni sposobna izpeljati dogovora na ravni socialnega dialoga in nas, sindikate, sili v zaostrovanje sindikalnih aktivnosti," so navedli. Svoje zahteve vežejo tudi na dogovorjeno z zdravniki, saj si, kot so zapisali, ne morejo "predstavljati delovanja zdravstvenega sistema brez ustrezne primerljivosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev".

Stavka zaposlenih vpoliciji in na MNZ-ju je namreč ostala edini način za uveljavitev pravic zaposlenih, ki jih je Vlada Republike Slovenije z nezakonitim, prikritim in manipulativnim ravnanjem v okviru pogajanj za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave lokalnih skupnosti v celoti izničila.

Policijski sindikat Slovenije


Policijski sindikat Slovenije (PSP) in Sindikat policistov Slovenije (SPS) sta vladi napovedala stavko zaposlenih v policiji in na ministrstvu za notranje zadeve. "Stavka zaposlenih v policiji in na MNZ-ju je namreč ostala edini način za uveljavitev pravic zaposlenih, ki jih je Vlada Republike Slovenije z nezakonitim, prikritim in manipulativnim ravnanjem v okviru pogajanj za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave lokalnih skupnosti v celoti izničila," piše v sporočilu za javnost.
Stavka se bo začela 12. februarja 2018 ob 7. uri. Predstavniki Policijskega sindikata Slovenije in Sindikata policistov Slovenije, ki so sicer stavkovni odbor ustanovili že maja, bodo podrobnosti o napovedani stavki predstavili na petkovi novinarski konferenci. Kot je razvidno iz dopisa o napovedi stavke, ki ga je Policijski sindikat Slovenije že posredoval vladi in medijem - Sindikat policistov Slovenije naj bi enak dopis poslal čez dan -, se stavkovne zahteve vežejo na lani podpisan stavkovni sporazum.

Po mnenju policijskih sindikatov je vlada z omenjenim aneksom, ki ga je s predstavniki sindikatov podpisala poleti po pogajanjih o odpravi plačnih anomalij, enostransko posegla v pravice in vzpostavljena razmerja, dogovorjena s sporazumom.

Kaj zahtevajo
Med devetimi postavljenimi stavkovnimi zahtevami je na prvem mestu vzpostavitev razmerij med delovnimi mesti znotraj plačne podskupine C3, ki so bila dogovorjena z lanskim stavkovnim sporazumom, pri čemer naj se upošteva nova uvrstitev orientacijskega delovnega mesta v letos podpisanem aneksu h kolektivni pogodbi za javni sektor.

Kot so zapisali, je vlada področje anomalij pri pooblaščenih uradnih osebah in celo vojakih reševala tako, da je vsem izhodiščne plačne razrede po tarifnih razredih zvišala enako, kot je bilo to izvedeno na podlagi stavkovnega sporazuma s policisti. "Ob tem je obveljalo popolnoma neutemeljeno stališče, da so vsa delovna mesta pooblaščenih uradnih oseb primerljiva z delovnimi mesti policistov," so navedli. Na takšen način je po njihovih navedbah enostransko poseženo v dogovorjena razmerja uvrstitev delovnih mest, saj je "poklic policista neupravičeno ponovno popolnoma razvrednoten v razmerju do drugih poklicnih skupin pooblaščenih uradnih oseb, celo tako močno, da so danes policisti primerjaje z nekaterimi drugimi poklicnimi skupinami celo v slabšem položaju kot v letu 2008".

V napovedi stavke policisti prav tako zahtevajo izplačilo posebne nagrade policistom za vsako leto opravljenega dela, nadomestilo za dolžnost ukrepanja ob vsakem času v višini 120 evrov bruto na mesec oziroma 11,5 odstotka vrednosti orientacijskega delovnega mesta policista oziroma kriminalista, ovrednotenje prepovedi članstva v političnih strankah v višini 60 evrov bruto na mesec, odpravo anomalij pri poklicnem in starostnem upokojevanju policistov ter ureditev pravic kariernega policista v tarifnem delu kolektivne pogodbe za policiste.

Med zahtevami so še presistemizacija delovnih mest v plačni skupini J in odprava vseh drugih anomalij, ki izhajajo iz dodatnega obsega nalog, specifičnih prepovedi in omejitev glede na aktualne opise del in naloge zaposlenih, določene s sistemizacijo ali pogodbo o zaposlitvi. Zahtevajo tudi drugačno ureditev premakljivega delovnega časa in obvezne prisotnosti javnih uslužbencev v vladnih službah, ministrstvih in organih v sestavi ter določitev pravice do izplačila jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe.

Ministrica ne komentira zahtev
Ministrica za notranje zadeve Vesna Györkös Žnidar stavkovnih zahtev policijskih sindikatov še ne komentira, saj jih želi najprej preučiti. Izrazila pa je upanje, da bo vlada do februarja, ko naj bi bila stavka, poiskala ustrezne rešitve, saj "vsaka stavka v tako občutljivem sistemu, kot je policijski, pušča določene posledice".

Ob tem je ministrica navedla, da se sindikata v policiji lahko pogajata na različne načine, če menita, da so zaposlenim kratene posamezne pravice. "Res pa je, da je stavka tista najbolj skrajna oblika izpostavljanja določenih neskladij. Sama zagovarjam konstruktivni dialog, ki mora temeljiti na vzajemnem spoštovanju in mora težiti k čimprejšnji razrešitvi nesoglasij, ki bo sprejemljiva za vse vpletene strani," je dodala.

Ohranjanje varnosti
Policisti bodo, kot so navedli, v času stavke zagotovili minimum delovnega procesa, ki zagotavlja varnost ljudi, premoženja in izpolnjevanje mednarodnih obveznosti ter da bodo pravočasno, učinkovito in v skladu z navodili nadrejenih dosledno opravljali naloge policije iz zakona o organiziranosti in delu v policiji.

V Policijskem sindikatu Slovenije so v napovedi stavke vladi zapisali še, da je to že peta napoved stavke v šestih letih in da se vlada ne drži dogovorjenih sporazumov in sprejetih zakonov.

Stavkovne dejavnosti sta začela tudi sindikat delavcev v zdravstveni negi ter sindikat zdravstva in socialnega varstva, in sicer zaradi neuspešnih poskusov dogovora z vlado za odpravo anomalij v javnem sektorju. Prepričani so, da je njihovo delo premalo vrednoteno, še posebej po vladnem popuščanju zaradi pritiskov posameznih poklicnih skupin. Kot so zapisali v skupnem sporočilu za javnost sindikatov, ki po njihovih navedbah združujeta 80 odstotkov vsega organiziranega članstva v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva v Sloveniji, zaposleni v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, domovih upokojencev, centrih za socialno delo, posebnih socialnovarstvenih zavodih, lekarnah, zdraviliščih in drugih ustanovah delajo vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih ter tudi ponoči. S tem, ko je vlada popustila pritiskom in posameznim poklicnim skupinam selektivno dvignila plače, so po njihovem prepričanju nastale nove anomalije. "S tem vlada kaže, da ni sposobna izpeljati dogovora na ravni socialnega dialoga in nas, sindikate, sili v zaostrovanje sindikalnih aktivnosti," so navedli. Svoje zahteve vežejo tudi na dogovorjeno z zdravniki, saj si, kot so zapisali, ne morejo "predstavljati delovanja zdravstvenega sistema brez ustrezne primerljivosti zdravstvenih delavcev in sodelavcev".

Stavka zaposlenih vpoliciji in na MNZ-ju je namreč ostala edini način za uveljavitev pravic zaposlenih, ki jih je Vlada Republike Slovenije z nezakonitim, prikritim in manipulativnim ravnanjem v okviru pogajanj za sklenitev aneksa h kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave lokalnih skupnosti v celoti izničila.

Policijski sindikat Slovenije