MVK razpravlja o tem, kaj storiti z mandatom Janeza Janše. Foto: BoBo
MVK razpravlja o tem, kaj storiti z mandatom Janeza Janše. Foto: BoBo

Ni sramota sprejeti neustavno odločitev v primeru zelo različnih pravnih mnenj.

Matjaž Hanžek, Združena levica
Peščica protestnikov pred DZ-jem je zahtevala odvzem mandata Janši. Foto: BoBo
Janša za zdaj ostaja poslanec
Večurna razprava o Janši na MVK-ju
Tanko: Odvzem mandata bi oškodovalo številne volivce

Poslanci so se tako odločili, da bo zakonodajno-pravna služba izdelala novo pravno mnenje, poslanske skupine pa bodo imenovale po enega neodvisnega pravnega strokovnjaka v skupino, ki naj v čim krajšem času oblikuje stališče glede prenehanja mandata poslanca. Matjaž Hanžek (Združena levica - ZL) je sicer predlagal tudi glasovanje o tem, da je Janši mandat prenehal, a s predlogom, da se o tem odloča danes, ni uspel.

Na odločitev se je že odzval ZL rekoč, da je s prekinitvijo in zavlačevanjem mandatno-volilna komisija (MVK) "odločno pokazal ljudem in javnosti, da v Državnem zboru ni politične volje, da bi poslanske skupine predlagale odvzem poslanske funkcije tistemu, ki je bil pravnomočno obsojen in prestaja zaporno kazen".
Tanka podprl le NSi
Vodja poslanske skupine SDS-a Jože Tanko je sicer že takoj na začetku seje komisije predlagal, da bi se obravnava mandata Janše umaknila z dnevnega reda, čeprav SDS svojih poslancev v komisijo sploh ni imenoval, a so ga preglasili. Poslanci so sprejeli tudi sklep, da se objavi razpis za najem 40 poslanskih stanovanj. V SDS-u so umik te točke predlagali že v četrtek, podprl pa ga je le poslanec Nove Slovenije, kakor so tudi napovedali.
Tanko je v predstavitvi predloga za umik osrednje točke seje dejal, da je trenutni položaj v DZ-ju, posledica neaktivnega delovanja sodstva ter napačne presoje okoliščin za uvedbo kazenskega postopka proti Janši. Da bi bilo odločanje o prenehanju mandata poslanca neustavno in nezakonito, je po njegovih besedah mnenje, h kateremu se nagiba tudi večina stroke.

Hanžek je izpostavil, da je treba DZ-ju vrniti ugled. Mnenje zakonodajno-pravne službe je po njegovih besedah samo eno od mnenj, ki se ga lahko upošteva ali ne. Na drugi strani pa je odločba sodišča, ki jo je treba obvezno upoštevati. Poleg tega je še vrsta drugih pravnih mnenj, ki govorijo drugače, je spomnil.

Po mnenju vodja poslanske skupine ZaAB-a Janija Möderndorferja pa bi Janša, če bi mu bilo kaj do Slovenije in do pravne države, že sam odstopil in bi se DZ lahko ukvarjal s tem, kar je najbolj nujno. "A očitno še nismo zreli za te stvari," je pristavil.
Pred državnim zborom pa se je zbralo tudi okoli 10 protestnikov, ki menijo, da bi Janši mandat morali vzeti.
Odvzem bi lahko bil sporen
MVK je za mnenje glede prenehanja mandata poslanca na podlagi 9. člena zakona o poslancih zaprosil tudi zakonodajno-pravno službo DZ-ja. Omenjeni člen zakona namreč določa, da poslancu preneha mandat, če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šestih mesecev, razen če DZ sklene, da lahko opravlja poslansko funkcijo.

A mnenje zakonodajno-pravne službe je scenarij seje povsem podrl. Prenehanje poslanskega mandata Janši na podlagi zakona o poslancih bi bilo lahko lahko sporno. V mnenju so zapisali, da prenehanje mandata zaradi pravnomočne obsodbe namreč velja le za poslance, ki ob izreku obsodbe že opravljajo funkcijo, ne pa za tiste, ki so funkcijo pridobili po izreku obsodbe.

V zakonodajno-pravni službi pojasnjujejo, da bi bila uporaba te določbe v Janševem primeru lahko sporna z vidika skladnosti z ustavo, in sicer bi bilo lahko sporno z vidika varstva volilne pravice, z vidika institutov kazenskega prava in z vidika načela enakosti.

Kakšno bo dogajanje na seji MVK-ja, je sicer še negotovo. Medtem ko bodo v NSi-ju in SD-ju upoštevali mnenje zakonodajno-pravne službe, se v ZL-ju zavzemajo za odvzem mandata Janši. V drugih strankah ravnanj svojih poslancev še niso napovedali. Na dnevnem redu seje je še predlog razpisa za oddajo službenih stanovanj v najem.

Seja mandatno-volilne komisije, 1. del


Seja mandatno-volilne komisije, 2. del

Ni sramota sprejeti neustavno odločitev v primeru zelo različnih pravnih mnenj.

Matjaž Hanžek, Združena levica
Janša za zdaj ostaja poslanec
Večurna razprava o Janši na MVK-ju
Tanko: Odvzem mandata bi oškodovalo številne volivce