Postopke za nadomestila lastnikom zemljišč, kjer so tehnične ovire, bodo vodile upravne enote. Foto: BoBo
Postopke za nadomestila lastnikom zemljišč, kjer so tehnične ovire, bodo vodile upravne enote. Foto: BoBo

Novelo so podprli v poslanskih skupinah SDS-a, DeSUS-a, NSi-ja, SD-ja in nekateri nepovezani poslanci. Izrecno so noveli zakona nasprotovali le poslanci ZL-ja.

Z novelo zakona se za lastnike zemljišč oz. osebe, ki zemljišče uporabljajo na podlagi druge stvarne pravice, vpisane v zemljiško knjigo, ali na podlagi najemne ali zakupne pogodbe, določa upravičenost do nadomestila. Postopke bodo vodile upravne enote, pritožbeni organ bo ministrstvo. Lastniki in posestniki bodo do nadomestil upravičeni, če se na njihovem zemljišču postavi, namesti, uporablja, vzdržuje ali shranjuje varovalna ograja ali druga tehnična ovira, in sicer če to otežuje redno rabo zemljišča.

Samodejno prepoznavanje registrskih tablic
Če ta namestitev traja dlje kot 24 mesecev, se jim lastninska pravica na zemljiščih začasno obremeni s služnostjo v javno korist. Zakon pa ob tem predvideva vzpostavitev evidence nadomestil in služnosti v javno korist. Novela sicer določa tudi, da bo policija v sodelovanju z ministrstvom pridobila oceno vplivov na naravo, koncesionarji v ribiških in lovskih okoliših pa bodo do ureditve oproščeni plačila koncesijskih dajatev.

Novela zakona tudi jasneje ureja tehnična sredstva za fotografiranje, avdio-videosnemanje, sredstva za identifikacijo oseb, vozil in predmetov, upoštevane so tudi nove tehnologije. Tehnična sredstva bi se po predlogu uporabljala izključno pri nadzoru meje. Pri tem so na ministrstvu v preteklosti že pojasnili, da je sistem ANPR za samodejno prepoznavanje registrskih tablic na državni meji že nameščen, vendar se ni uporabljal.