Poslanci bodo o predlogih zakonov glasovali predvidoma v torek. Foto: DZ/Borut Peršolja
Poslanci bodo o predlogih zakonov glasovali predvidoma v torek. Foto: DZ/Borut Peršolja

Predlog zakona o socialnem vključevanju invalidov širi krog invalidov tudi na osebe z avtističnimi motnjami, ki imajo tako hudo obliko neprilagojenega vedenja, da jim onemogoča samostojno življenje in pridobivanje sredstev za preživljanje. Poleg njih širi krog še na osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro in gluhoslepe osebe.

Državni zbor bo obravnaval tudi predlog novele zakona o železniškem prometu, s katerim se odpravljajo ovire za vzpostavitev enotnega evropskega železniškega območja, in pa predlog zakona o varnosti v železniškem prometu, s katerim bo nadzor nad prevozniki in upravljavci tega prometa poleg inšpektorata izvajala tudi agencija za železniški promet.

DZ bo opravil tudi drugo branje predlogov zakonov o informacijski varnosti ter o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. S sprejemom zakona o informacijski varnosti bo Slovenija ena prvih evropskih držav, ki ji bo uspelo celovito urediti to področje, je na seji pristojnega parlamentarnega odbora, ki je predlogu zakona prižgal zeleno luč, poudaril minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Poslanci pa bodo obravnavali tudi predlog novele zakona o lokalni samoupravi, ki med drugim odpravlja neustavnosti glede možnosti za pridobitev lastnosti reprezentativnosti Združenja mestnih občin Slovenije.

Glasovanje o predlogih zakonov bo predvidoma v torek.