Šolska kosila bodo od 1. septembra 2027 dalje brezplačna za vse učence. Do takrat pa bo vlada poskrbela z socialno šibkejše s subvencijo. Foto: Reuters
Šolska kosila bodo od 1. septembra 2027 dalje brezplačna za vse učence. Do takrat pa bo vlada poskrbela z socialno šibkejše s subvencijo. Foto: Reuters

Obstoječa zakonska ureditev, sprejeta julija lani, predvideva, da bo s 1. septembrom 2027 nastopila pravica do subvencije v višini cene kosila za vse učence. Obenem pa določa način subvencioniranja v prehodnem obdobju za učence, ki se redno šolajo in so prijavljeni na kosilo.

Tako je zdaj določeno, da učencem iz družin, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo presega zgornjo mejo 4. dohodkovnega razreda, ne presega pa zgornje meje 5. dohodkovnega razreda, subvencija kosila v vrednosti 50 odstotkov cene kosila pripada do 1. septembra 2027. Za učence iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, pa je subvencija kosila v vrednosti cene kosila predvidena do 1. septembra 2026.

Učenci iz najbolj ranljivih skupin bi torej pravico do subvencije kosila izgubili že 1. septembra 2026. Z zdaj predlaganimi spremembami pa bi jo ohranili do 1. septembra 2027, ko bo nastopila pravica do subvencije v vrednosti cene kosila za vse učence.

Finančne posledice novele za leto 2026 sicer znašajo deset milijonov evrov, izhaja iz predloga, ki so ga posredovali iz Svobode.

Aktualni zakon je kot novelo hkrati s spremembo zakona o osnovni šoli v zakonodajni postopek vložil Inštitut 8. marec s podpisi več kot 5000 državljank in državljanov. Po predlogu inštituta bi brezplačna kosila za vse osnovnošolce uvedli že z letom 2024. Vendar je vlada opozorila, da veliko šol niti prostorsko niti kadrovsko ni pripravljenih na takšno povečanje števila kosil, ki jih bo treba zagotoviti zaradi novele.

Zato so želeli z uporabo novele zakona 1. septembra 2027 dati šolam možnost, da se ustrezno pripravijo, ob tem pa je DZ junija 2023 ob sprejetju novele sprejel tudi dopolnilo predlagatelja, po katerem so do polne subvencije upravičeni otroci iz najšibkejših družin.