Srednje in višje šole ter fakultete so za dva dni na široko odprle svoja vrata prihodnjim dijakom in študentom. Na informativnih dneh jim bodo predstavile vsebino izobraževalnih programov, prostore, obšolske dejavnosti, možnosti za šolanje v tujini in tudi zaposlitvene priložnosti, da bodo laže sprejeli odločitev o nadaljnjem šolanju. Foto: BoBo
Srednje in višje šole ter fakultete so za dva dni na široko odprle svoja vrata prihodnjim dijakom in študentom. Na informativnih dneh jim bodo predstavile vsebino izobraževalnih programov, prostore, obšolske dejavnosti, možnosti za šolanje v tujini in tudi zaposlitvene priložnosti, da bodo laže sprejeli odločitev o nadaljnjem šolanju. Foto: BoBo

Bodoči dijaki in študentje so si tako lahko ogledali prostore ustanov, kamor se nameravajo vpisati, ter se seznanjali s programi, ki so jih poleg zaposlenih predstavljali tudi trenutni dijaki in študentje. Tako so se prihodnji dijaki in študentje lahko pozanimali o podrobnostih srednješolskih in študijskih programov, ki jih že zanimajo, ali pa odkrili kaj povsem novega.

Dobili so informacije o vpisnih pogojih, se seznanili s poklici oziroma z delom, ki ga izobraževanje omogoča, in z možnostmi nadaljevanja izobraževanja. Na srednjih šolah obljubljajo še podrobno predstavitev programov, ogled šole in predstavitev možnosti nadaljevanja šolanja. Fakultete letos razpisujejo 18.481 mest, srednje šole pa 23.644. Informativni dan bo potekal tudi jutri.

Nasvet neodločenim
Mateja Gornik Mrvar
s sektorja za srednje šole na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport tistim, ki danes še ne bodo mogli sprejeti odločitve, svetuje: "Če kandidati še niso sprejeli odločitve in morda kolebajo med posameznimi programi oziroma šolami, bo morda v pomoč obisk spletne strani mojaizbira.si, kjer bodo našli podatke o opisih poklicev, kje se lahko zaposli nekdo, ki zaključi določen program, katere šole in kje izvajajo določene programe, kakšne pripomočke uporablja pri delu, kakšno je njegovo delovno okolje ipd. Zanimiv pa je tudi projekt Zavoda RS za zaposlovanje z naslovom Kam in kako, v okviru katerega bodo devetošolci izvedeli, kateri poklic oziroma program bi bil morda lahko primeren zanje."

Veliko zanimanja za tehnične smeri
Informativni dnevi za dijake in študente
Informativni dnevi v Mariboru
Informativni dnevi na srednjih šolah in fakultetah
Veliko zanimanja za tehnične smeri
Informativni dnevi za dijake in študente
Informativni dnevi v Mariboru
Informativni dnevi na srednjih šolah in fakultetah