Največ mest je razpisanih na ljubljanski univerzi. Foto: BoBo
Največ mest je razpisanih na ljubljanski univerzi. Foto: BoBo
Visokošolski zavodi bodo pripravili informativne dneve 9. in 10. februarja, na katerih se bodo lahko kandidati podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, s poklici oziroma delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju. Foto: BoBo
Hkrati z razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje je objavljen tudi razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove. Na voljo je na spletnih straneh ministrstva in Višješolske prijavne službe. Foto: BoBo

16.513 mest bo na voljo za slovenske državljane in 1968 mest za tujce, ki ne prihajajo iz EU-ja. Zmanjševanje vpisnih mest se nadaljuje tudi s tem razpisom, ugotavljajo na ministrstvu za izobraževanje. V primerjavi z lanskim razpisom visokošolski zavodi namreč razpisujejo 660 vpisnih mest manj.

Največ mest je razpisanih na ljubljanski univerzi, sledijo ji mariborska, primorska in novogoriška univerza.

Na ljubljanski univerzi je tako za prvi letnik razpisanih skupaj 9219 vpisnih mest, od tega 8130 za redni in 1089 za izredni študij. Mariborska univerza je razpisala skupaj 4626 vpisnih mest, od tega 3826 za redni in 800 za izredni študij. Na primorski univerzi je za prihodnje študijsko leto na voljo skupaj 1498 vpisnih mest, od tega 1133 za redni in 365 mest za izredni študij.

Novogoriška univerza je razpisala 190 vpisnih mest, samostojni visokošolski zavodi pa so razpisali skupaj 980 vpisnih mest, od tega 910 za redni in 70 mest za izredni študij.

Bližajo se informativni dnevi
Visokošolski zavodi bodo pripravili informativne dneve 9. in 10. februarja, na katerih se bodo lahko kandidati podrobneje seznanili z vpisnimi pogoji, možnostmi in pogoji študija, poklici oziroma delom, možnostmi zaposlovanja in nadaljevanja izobraževanja ter drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje o študiju.

Prvi prijavni rok za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2018/19 bo potekal od 6. februarja do 30. marca. Prijavo za vpis na želen visokošolski zavod morajo kandidati oddati prek elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ, s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali uporabniškim imenom in geslom.

Vsak kandidat lahko odda eno prijavo za vpis, pri čemer po prednostnem vrstnem redu izbere največ tri študijske programe, v katere se želi vpisati in za katere izpolnjuje oziroma bodo do rokov izpolnjevali pogoje za vpis. Pri tem je pomemben vrstni red izbranih študijskih programov, saj bo kandidat uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Kandidati naj zato izberejo le tiste študijske programe, ki jih želijo študirati in za katere bodo izpolnjevali pogoje za vpis, sicer se želja ne bo upoštevala, piše na spletni strani ministrstva.

4000 mest tudi na zasebnih šolah
Prosta mesta za vpis v višje strokovno izobraževanje je razpisalo tudi 47 višjih strokovnih šol, in sicer 28 javnih in 19 zasebnih, od tega dve s koncesijo.

Za redne študente je v javnih šolah in šolah s koncesijo razpisanih 4110, za izredne pa 3735 vpisnih mest. Ponudbo vpisnih mest za izredne študente dopolnjujejo zasebne višje strokovne šole, ki razpisujejo še 4009 vpisnih mest.

Tudi na višjih strokovnih šolah bosta informativna dneva prihodnji petek in soboto. Kandidati se lahko prijavijo v dveh prijavnih rokih, in sicer od 6. februarja do 30. marca ter od 27. do 31. avgusta.

Višješolska prijavna služba bo do 20. julija kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis izbranih kandidatov bo potekal do 21. avgusta. Podatki o prostih mestih za drugi prijavni tok bodo objavljeni 24. avgusta na spletnih straneh višješolske prijavne službe in višjih strokovnih šol.

Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju. Prednost pri vpisu imajo namreč kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju.

Za študijske programe Balet, Fotografija, Medijska produkcija, Oblikovanje materialov ali Organizator socialne mreže je treba poleg splošnih pogojev opraviti še preizkus posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti. Preizkusi bodo potekali od 26. junija do 6. julija.

Hkrati z razpisom za vpis v višje strokovno izobraževanje je objavljen tudi razpis za sprejem študentov višjih šol v dijaške domove. Na voljo je na spletnih straneh ministrstva in Višješolske prijavne službe.