Na MNZ-ju so pripravili pravilnik o izbirnem postopku za položaje v policiji. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić
Na MNZ-ju so pripravili pravilnik o izbirnem postopku za položaje v policiji. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Z uveljavitvijo novele zakona o organiziranosti in delu v policiji je vsem direktorjem policijskih uprav in načelnikom policijskih postaj 13. novembra prenehal položaj, a na tem mestu ostajajo do začasne premestitve policistov na te položaje po opravljenem posebnem izbirnem postopku.

Poklukar: Zakon daje možnost lomastenja po policiji; Hojs: Dobili bomo policijo, ki bo strokovna

Pravilnik določa posebni izbirni postopek, standarde strokovne usposobljenosti, merila in kriterije ter metode preverjanja usposobljenosti v posebnem izbirnem postopku za pridobitev položaja vodje organizacijske enote prve ravni generalne policijske uprave, direktorja policijske uprave in načelnika policijske postaje, piše v pravilniku.

O začetku posebnega izbirnega postopka za pridobitev položaja odloči generalni direktor policije, če je položajno delovno mesto prosto oziroma so podane okoliščine, da bo položajno delovno mesto postalo prosto. V tem primeru lahko začetek izbirnega postopka za pridobitev položaja načelnika policijske postaje predlaga tudi direktor policijske uprave. Strokovno in administrativno podporo v izbirnem postopku zagotavlja notranja organizacijska enota ministrstva za notranje zadeve, pristojna za kadrovske zadeve, piše v pravilniku, ki je še v medresorskem usklajevanju.

Vodilni policisti prejeli sklepe o prenehanju položaja, Olaj zavrača očitke o kadrovskih čistkah

Izbirni postopek

Izbirni postopek se začne z notranjo seznanitvijo o prostem položajnem delovnem mestu, ki jo objavi notranja organizacijska enota, pristojna za kadrovske zadeve. Rok za vlaganje prijav ne sme biti krajši od osem dni od dneva objave obvestila o notranji seznanitvi.

Izbirni postopek vodi generalni direktor policije, lahko pa za vodenje izbirnega postopka pooblasti uslužbenca policije, ki je imenovan najmanj v uradniški naziv iste stopnje, kot je najnižji naziv, v katerem se lahko opravlja delo na prostem položajnem delovnem mestu, ali imenuje tričlansko izbirno komisijo, katere člani izpolnjujejo omenjene pogoje. Generalni direktor policije izbere kandidata, ki se v izbirnem postopku izkaže kot najprimernejši za opravljanje dela na prostem položajnem delovnem mestu.

V izbirnem postopku se standardi strokovne usposobljenosti kandidata preverjajo s kakovostjo načrta dela, strokovnim znanjem in razvitostjo temeljnih kompetenc in izraženost vodstvenih kompetenc. Zadnje se vrednoti v razgovoru s kandidatom za zasedbo prostega položajnega delovnega mesta na podlagi kompetenčnega modela v policiji, ki ga izda generalni direktor policije v treh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika, med drugim navaja pravilnik, objavljen na E-demokraciji.

Spremembe glede NPU-ja

Novela zakona o organiziranosti in delu v policiji je med drugim prinesla tudi spremembe glede umestitve in avtonomnosti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Ta je po novem notranjeorganizacijska enota uprave kriminalistične policije, enota in direktor urada pa bosta podrejena direktorju uprave.

V opoziciji in policijskih sindikatih so ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu očitali politizacijo policije z omenjeno novelo, kar je Hojs zavrnil. Minister v noveli vidi prvi korak do policije, ki bo zgolj strokovna, in ne z ene ali druge strani spolitizirana. Očitke o čistkah v policiji je med drugim že zavrnil generalni direktor policije Anton Olaj. V obeh policijskih sindikatih pa so napovedali vložitev pobude za presojo ustavnosti in zakonitosti novele.