Letos bo obseg sredstev za RTV bolj ali manj enak lanskemu. Foto: MMC RTV SLO
Letos bo obseg sredstev za RTV bolj ali manj enak lanskemu. Foto: MMC RTV SLO
Programski svet RTV Slovenija je potrdil programsko-poslovni načrt (PPN) za leto 2011, medtem ko finančni načrt ni dobil pozitivnega mnenja.
Novi PPN predvideva tudi za 32,7 milijona evrov novih naložb, zataknilo pa se je potrditvi finančnega načrta, ki ni dobil zadostnega števila glasov. Generalni direktor RTV-ja Marko Filli je pojasnil, da je med njimi predvidena tudi gradnja novega "news" centra, kjer so bodo združila do zdaj ločena uredništva televizije, radia in multimedijskega centra. Zadnjega so tudi izpostavili kot primer dobre prakse in razvoja.
Člana programskega sveta Matevža Casermana pa je ob tem zanimalo, od kod bo ves denar za naložbe sploh prišel. Predvsem ga je zanimalo, ali bo RTV prodajal delnice Eutelsata, ki jih je po njegovi presoji za okoli 62 milijonov evrov in za katere meni, da so neke vrste družinska srebrnina RTV-ja.
V odgovoru je vodstvo pojasnilo, da se bo teh 32,7 milijona evrov naložb financiralo iz prodaje delnic, obveznic in najemanja posojil, skupno za 20 milijonov evrov. Načeloma naj bi bila ta vsota razdeljena na približno polovico iz kapitalskih prihodkov, polovico pa bodo posojila, ki bodo vzeta, le če bo to nujno. Preostalih 12 milijonov evrov pa bo prišlo iz rednih sredstev.
Razprava se je vrtela tudi okoli tega, ali je programsko-poslovni načrt potraten ali ne ter kateri projekti so upravičeni. Svetniki so se dotaknili še predvidenega novega zaposlovanja stalnih honorarnih sodelavcev, kjer je Filli pojasnil, da gre tu za zaposlovanje ljudi, ki imajo tak status že več let in s čimer se bodo izognili morebitnim tožbam. Svetnik Peter Jančič se je obregnil tudi ob odločitev nadzornega sveta, da sprejme PPN, še preden je svoje soglasje podal programski svet. Pri tem mu je nadzornik Martin Žvelc pojasnil, da so nadzorniki takrat PPN sprejeli le pogojno.