Stavba RTV Slovenija. Foto: SOJ RTV SLO
Stavba RTV Slovenija. Foto: SOJ RTV SLO

Okoliščine, s katerimi se Radiotelevizija Slovenija (RTV SLO) srečuje pri pripravi programsko produkcijskega in finančnega načrta za leto 2021, so bolj negotove kot kdaj koli doslej, je opozoril generalni direktor zavoda Igor Kadunc. Spomnil je, da se višina RTV-prispevka od leta 2012 ni povišala, čeprav je bila inflacija v tem obdobju 8,9-odstotna.

Dejal je, da je poslovanje zavoda otežil tudi sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev, ki je bistveno povečal stroške dela tudi na RTV SLO, vlada pa še ni izpolnila svojih zavez iz sporazuma. Tako se zavod po njegovih besedah spopada z neprijetnim položajem, da je bilo zmanjšanje števila zaposlenih več kot izničeno z rastjo plač.

Nad prihodnjim poslovanjem RTV SLO visi tudi obet sprememb medijske zakonodaje, ki bi ob morebitnem sprejetju še dodatno posegle na prihodkovno stran, medtem ko se zakonsko predpisane obveznosti ne bi spremenile, je opozoril Kadunc. Obenem bodo po njegovih besedah na poslovni izid zavoda tudi v letu 2021 vplivale posledice epidemije covida-19.

Tako bo RTV SLO v letu 2021 prisiljen v prodajo še zadnjih delnic Eutelsata, a tudi to ne bo zadoščalo, kljub varčnemu programsko-produkcijskemu načrtu, je dodal. Kot je razbrati iz izhodišč, bo RTV SLO prihodnje leto končal s 5,6 milijona evrov primanjkljaja, za kar pa naj bi še imel pokritje v presežkih prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Razprava programskih svetnikov

V razpravi nekaterih svetnikov je bilo tudi tokrat slišati očitek, da RTV SLO z informativnim programom neutemeljeno napada vlado. Janez Juhant je Kadunčevi ekipi tudi navrgel, da od vlade pričakuje razumevanje za finančni položaj zavoda, obenem pa ne kaže nobene pripravljenosti za konstruktivno reševanje problema.

Kadunc je odgovoril, da takšna kritika odpira dilemo, ali bi Slovenija imela državno radiotelevizijo, ki se bo prilagajala vsakokratni oblasti, ali pa avtonomno javno radiotelevizijo. Poudaril je, naj od njega nihče ne pričakuje, da bo komur koli na RTV SLO naročil, naj poroča na način, da bo vlada zadovoljna in bo rešila finančni položaj zavoda.

Sicer je programski svet v prvem delu seje izglasoval sklep, s katerim je vodstvu RTV SLO naložil, naj pripravi novi predlog rebalansa letošnjega programsko produkcijskega načrta in mu priloži usklajeni predlog finančnega načrta. Zavod namreč še vedno nima sprejetega finančnega načrta za leto 2020 in posluje po dvanajstinah.

Predsednik nadzornega sveta Andrej Grah Whatmough je pojasnil, da bodo nadzorniki v sredo obravnavali novo, že deveto verzijo predloga letošnjega finančnega načrta. Znova je poudaril potrebo po usklajenosti programsko-produkcijskega in finančnega načrta. Potrditev finančnega načrta je v pristojnosti nadzornikov, pri čemer stališče programskega sveta ni obvezujoče.

Predsednik programskega sveta Ciril Baškovič pa je izrazil pričakovanje, da bo vodstvo zavoda osnutek programsko-produkcijskega in finančnega načrta za leto 2021 pripravilo do oktobrske seje.