Za to so se odločili zaradi nerazumnega ravnanja GZS-a, ki naj bi preprečeval podpis že usklajene tarifne priloge h kolektivni pogodbi za kemično in gumarsko industrijo.

Shoda naj bi se udeležilo več kot tisoč protestnikov. Pred tem pa GZS pripravlja novinarsko konferenco, na kateri bodo spregovorili o stališčih GZS-a do zahtev sindikata.