Ministrica za finance, ki opravlja tekoče posle, je sporočila, da začasno zadržanje izvajanja proračuna ne velja več. Foto: BoBo/Borut Živulović
Ministrica za finance, ki opravlja tekoče posle, je sporočila, da začasno zadržanje izvajanja proračuna ne velja več. Foto: BoBo/Borut Živulović

Vlada je sklep o začasnem zadržanju izvajanja proračuna sprejela 14. junija, in sicer zaradi zvišanja denarne socialne pomoči z začetkom istega meseca. Za ta namen bo morala namreč država letos zagotoviti najmanj 50 milijonov evrov. Če vlada v 30 dneh ne bi našla sredstev drugod, bi morala pripraviti rebalans. A je Vraničar Ermanova pojasnila, da ukrepi za začasno zadržanje proračuna ne veljajo več.

"Med trajanjem začasnega zadržanja izvrševanja državnega proračuna je vlada ugotovila, da se je s potrebnimi prerazporeditvami in z višjimi prihodki zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od načrtovanih državni proračun ponovno uravnovesil," so po današnji seji vlade sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Ministrstva morajo prerazporediti sredstva
Vlada je določila tudi, da ministrstva vsa sredstva, za katera ocenjujejo, da letos ne bodo v celoti porabljena, prerazporedijo v splošno proračunsko rezervacijo. "Podlaga za takšno odločitev sta predvsem previdnost in upoštevanje možnosti, da bo do konca leta 2018 treba zagotavljati sredstva za nepredvidene namene oziroma za namene, ki jih v tem trenutku še ni mogoče načrtovati," so pojasnili.

Poleg tega je vlada zavezala službo za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da v sodelovanju z drugimi resorji v najkrajšem času izvede vse potrebno za izvedbo povračil evropskih sredstev v državni proračun, s čimer se bo odpravilo odstopanje med izplačili iz državnega proračuna in povračili evropskih sredstev vanj.

V času zadržanja izvrševanja proračuna so se normalno plačevale že prevzete obveznosti, kot tudi vsa plačila, ki imajo podlago v zakonih. Prav tako je nemoteno teklo izvrševanje proračuna na področju črpanja evropskih sredstev in namenskih sredstev, ki so pomembna predvsem za izvajanje investicij. Za morebitne nove nakupe ali kaj podobnega pa je bilo potrebno soglasje finančnega ministrstva.