Slovenijo je treba pripraviti na hitro staranje prebivalstva. Foto: Pixabay
Slovenijo je treba pripraviti na hitro staranje prebivalstva. Foto: Pixabay
Bert Brys, center za davčno politiko in administracijo pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj
"Ljudje morajo začeti delati dlje," je dejal Bert Brys z OECD-ja. Foto: MMC RTV Slovenija

znižanje prispevkov za socialno varnost in uvedbo nepremičninskega davka ter opozarja na nujnost zvišanja upokojitvene starosti.

Ministrstvo za finance je predstavilo študijo OECD-ja o možni spremembi obdavčitve dela v Sloveniji, ki najprej ugotavlja, da bo morala prihajajoča davčna reforma Slovenijo pripraviti na staranje prebivalstva. "Do leta 2050 bo v Sloveniji 33 odstotkov ljudi starejših od 65 let," je v prostorih vlade RS-a opozoril Bert Brys s Centra za davčno politiko in administracijo pri OECD-ju. Izdatki, povezani s starostjo prebivalstva, bodo na državni proračun pritisnili s stroški zdravstva, dolgotrajne oskrbe in s pokojninami. Hkrati se bodo zaradi višjega deleža upokojencev znižali prihodki iz socialnega varstva in dohodnine, ki jih odvajajo zaposleni. Brys je opozoril, da trenutno Slovenec v povprečju zapusti trg dela pri 59 letih in dodal: "To stane neznansko veliko."

Na OECD-ju so sicer ugotovili, da je odstotek delovno aktivnih med 25. in 54. letom v Sloveniji najvišji med vsemi članicami te organizacije, saj dosega kar 90 odstotkov. "Ne le moški, tudi ženske delajo polno, marsikje drugje ženske izkoristijo skrajšan delovni čas," je izjavil Brys, a hkrati opozoril, da smo pri vključevanju starejših od 54 let na trg dela ena najbolj neuspešnih držav. Slovenci po Brysovem mnenju tudi zelo pozno vstopamo na trg dela: "Študirati je lepo, zato študentje zavlačujejo," je dejal in dodal, da je tudi obdavčitev študentskega dela nekonkurenčna.

Nižji prispevki za socialno varnost
"Obdavčitev dela je pri vas zelo visoka," je dejal Brys in pri tem pozval k znižanju prispevkov za socialno varnost, izpad, ki bi ga znižanje povzročilo, pa bi po njegovem mnenju lahko pokrili z zvišano dohodnino in davkom na nepremičnine. Večja vloga dohodnine bi po Brysovih besedah lahko omogočila znižanje prispevkov za socialno varnost za pet odstotkov. Brys meni, da bi takšna reforma tudi spodbudila vključevanje nezaposlenih na trg dela in motivirala najslabše plačane, nizkokvalificirane in starejše delavce, saj bi jim to nekoliko zvišalo njihov neto prihodek.

Preveč radodarne davčne olajšave
Med priporočili OECD-ja sta tudi odprava najvišje dohodninske stopnje in zvišanje dohodninskih stopenj v drugem, tretjem in četrtem dohodninskem razredu. Če bi odpravili 50-odstotno dohodninsko stopnjo, bi letno izgubili 13 milijonov evrov, če pa bi znižali to stopnjo s 50 na 45 odstotkov, bi izgubili 6 milijonov evrov, kaže študija. Na drugi strani pa OECD predlaga znižanje davčnih olajšav: "Vaši otroški dodatki in olajšave so zelo radodarni," meni Brys, ki predlaga, da se olajšava ukine, otroški dodatek pa naj dobi vsaka družina, ne glede na dohodek.

Nepremičninski davek in splošna stopnja DDV-ja
OECD med drugim predlaga obdavčitev blaga in storitev po splošni stopnji DDV-ja in zmanjšanje uporabe nižjih stopenj. To pomeni, da bi npr. davek na knjige, časopise, kino, gledališče, koncerte s trenutnih 9,5 odstotkov zvišali na 22 odstotkov, kar bi po njihovih izračunih v davčno blagajno prineslo dodatnih 27 milijonov evrov.

Hkrati predlagajo izboljšanje obdavčevanja dohodka iz kapitala na ravni posameznika, kamor spada tudi povečana raba davkov na nepremičnine, ki bi glede na povprečne prilive v drugih državah OECD-ja Sloveniji prinesla okoli 280 milijonov evrov. S tega naslova pa bi se nato tudi financirale občine. "Občine v Sloveniji dobijo kar 56 odstotkov dohodnine," to se Brysu zdi nenavadno, tudi zato, ker predstavlja dohodnina bolj nestabilen dohodek, kot je priliv nepremičninskega davka, a hkrati dodaja: "Vsaka občina ne bo mogla enako uporabiti teh sredstev, saj se vrednost nepremičnin od občine do občine spreminja, zato bi bilo treba uvesti neke vrste uravnilovko."

Finančna ministrica: Gre le za predloge
Finančna ministrica Mateja Vraničar Erman, ki opravlja tekoče posle, je na predstavitvi študije OECD-ja poudarila, da še ne gre za nobene odločitve: "Govorimo le o predlogih. Nadaljevali bomo pogovore s strokovno javnostjo in socialnimi partnerji, končne odločitve pa bodo prepuščene prihodnji vladi," je dejala in dodala, da se predstavitev študije ob koncu mandata te vlade zdi morda nenavadna, a je ravno to nevtralno obdobje med dvema vladama celo zelo primerno za razpravo o davčni reformi. "Parcialne ukrepe smo že izčrpali," je dejala ministrica, ki meni, da bi nova vlada tudi s pomočjo te študije davčno reformo izpeljala že v prvi polovici mandata.

Vraničar Ermanova je tudi prepričana, da mora vsak ukrep za znižanje davčne obremenitve na enem mestu na drugi strani predvidevati tudi ukrep, ki bo nadomestil izpad tega dohodka. Davčna reforma bi tako morala biti proračunsko nevtralna. To pomeni, da bi od OECD-ja predlagano znižanje prispevkov za socialno varnost za 5,2 odstotka oziroma zmanjšanje davčnih prihodkov za dobrih 500 milijonov evrov morali pobrati drugje: z višjo dohodnino, nepremičninskim davkom, daljšo delovno dobo in splošno stopnjo DDV-ja.

Bert Brys, center za davčno politiko in administracijo pri Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj