Boštjančič o rebalansu proračuna

Prihodki so načrtovani v vrednosti 12,54 milijarde evrov, kar je približno milijardo več kot v veljavnem proračunu, zgornja meja odhodkov pa je 14,60 milijarde evrov ali približno 600 milijonov evrov več. Načrtovani primanjkljaj je tako nekaj nad dvema milijardama evrov.

Minister za finance Klemen Boštjančič je na novinarski konferenci po seji vlade spomnil, da je morala vlada rebalans s spremljajočimi proračunskimi dokumenti pripraviti, ker je ugotovila, da je lani jeseni sprejeti veljavni proračun neuravnotežen in ga ni mogoče uravnotežiti z drugimi ukrepi.

Ob tem je ponovil pojasnila z novinarske konference pretekli petek, da je bilo v proračunu za letos predvidenih približno 330 milijonov evrov proračunske rezerve, a sta prejšnja vlada in DZ s številnimi ukrepi, sprejetih po potrditvi proračuna, ustvarila za več kot milijardo evrov dodatnih obveznosti oziroma nižjih prihodkov.

Tajnikar v Odmevih: Zadolževanje države bo postalo resen problem

"Razmere, v katerih nastaja ta proračun, so zelo drugačne, kot so bile leta 2020. Takrat smo imeli recesijo, danes imamo gospodarsko rast, danes imamo inflacijo, ki prav tako polni državni proračun, in kar je zelo pomembno, takrat so bile obrestne mere, zadolževanje države, ničelne ali celo negativne, danes vsak mesec te obrestne mere rastejo, so višje, kar pomeni, da bo zadolževanje države postalo zelo, zelo resen problem," je v Odmevih rebalans proračuna komentiral ekonomist Maks Tajnikar.

"Potem imamo te bombončke, ki jih poznamo že iz časa Janševe vlade, 200 evrov za gospodinjstva, dva milijona za podjetja in ti bombončki so enkratni, inflacija bo pa konec leta, cene bodo višje, kaj pa potem? A bomo šli še enkrat po 200 evrov in dva milijona za podjetja? Kar se mi zdi še posebno zanimivo, je zgodba, ki jo govori predsednik vlade, ki pravi, če bo potrebno, bomo pa dali milijardo in pol za gospodarstvo. Od kod bomo pa vzeli to milijardo in pol? Saj imamo že zdaj 2,1 milijarde primanjkljaja," je dejal Maks Tajnikar.

Ekonomist Maks Tajnikar je bil gost Odmevov. Foto: TV Slovenija/zajem zaslona
Ekonomist Maks Tajnikar je bil gost Odmevov. Foto: TV Slovenija/zajem zaslona

Z rebalansom se po Boštjančičevih besedah vlada odziva tudi na nepredvidljive gospodarske in javnofinančne razmere, ki izhajajo iz vojne v Ukrajini in posledic na energetskih trgih. Predlog rebalansa tako že vključuje učinke sprejetih in načrtovanih ukrepov za blaženje posledic draginje.

Vlada želi po ministrovih besedah delovati pregledno in financirati obveznosti, ki nastajajo, iz ustreznih proračunskih postavk.

Boštjančič je spomnil, da se je prejšnja vlada lani pripravi rebalansa izognila. Namesto tega je prek javnofinančnega odloka DZ le dvignil zgornjo dovoljeno mejo porabe. Natančnejših pojasnil pri tem, tako minister, ni bilo, edina razlaga so bile povečane potrebe za obvladovanje koronske krize.

Vlada pripravila tehnični rebalans proračuna

Denar tudi iz sklada za okrevanje in odpornost in okoli milijarde evrov kohezijskih sredstev

Vlada želi po Boštjančičevih navedbah ohraniti tudi razvojno naravnanost proračuna in razmeroma visoko raven investicij. Te bodo financirane iz sklada za okrevanje in odpornost, v okviru katerega Sloveniji do konca 2026 pripada 1,49 milijarde evrov nepovratnih sredstev in do 3,2 milijarde evrov posojil, obenem pa lahko v tem in prihodnjem letu porabi še približno milijardo evrov kohezijskih sredstev iz obdobja 2014–2020.

Zato je vlada oblikovala dovolj visoko mejo odhodkov, da lahko država, občine, podjetja in drugi upravičenci ta denar uspešno počrpajo. Zgornja meja proračunskih odhodkov je tako določena pri 14,60 milijarde evrov, kar je najvišja predvidena proračunska poraba v času samostojne Slovenije in okoli 600 milijonov evrov več od sprejetega proračuna. Minister je ob tem pripomnil, da morda na koncu poraba ne bo tako visoka.

Vlada za direktorja zavoda za gozdove imenovala Gregorja Daneva

Vlada je izdala odločbo o imenovanju Gregorja Daneva za direktorja Zavoda za gozdove Slovenije. Mandat bo nastopil 15. septembra in bo trajal do 14. septembra 2026 z možnostjo ponovnega imenovanja, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Prihodki so predvideni v znesku 12,54 milijarde evrov evrov, kar je približno milijardo evrov evrov več kot v veljavnem proračunu. Prihodki so tako precej višji od pričakovanj, pri čemer je minister opozoril, da je to predvsem posledica visoke inflacije in da se bo v nadaljevanju leta ta učinek ob predvidenem ohlajanju gospodarske dejavnosti umirjal.

Proračunski primanjkljaj je tako načrtovan v vrednosti 2,04 milijarde evrov. Primanjkljaj se bo s 4,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kolikor je bil predviden ob sprejetju sprememb proračuna za leto 2022, z rebalansom znižal na 3,6 odstotka BDP-ja, so navedli na finančnem ministrstvu.

Boštjančič je pri tem pojasnil, da bodo nekateri resorji dobili več kot v veljavnem proračunu, tisti, ki so ocenili, da ne bodo mogli porabiti vsega, pa manj. A že v petek je strnil, da nihče ne bo dobil manj, kot je želel oziroma je sposoben porabiti.

Odziv na kritike fiskalnega sveta

Minister se je odzval tudi na kritike fiskalnega sveta, da namerava vlada povečanje letošnjih proračunskih prihodkov na račun visoke inflacije porabiti za večjo porabo, in ne za zniževanje dolga, in da se bo z uresničitvijo napovedanega dviga dovoljene porabe nadaljevala praksa iz preteklih dveh let, "ko je bilo proračunsko načrtovanje v času izjemnih okoliščin netransparentno in neverodostojno".

Vlada na čelo direktorata za medije imenovala Blaža Mazija

Direktorat za medije na ministrstvu za kulturo po več mesecih le dobiva vodstvo. Vlada je na današnji seji z 19. septembrom za v. d. direktorja direktorata imenovala Blaža Mazija. Mazi je že tretji nekdanji novinar, ki bo okrepil ekipo ministrstva za kulturo. V kabinet ministrice je julija kot svetovalec prišel raziskovalec medijev, predavatelj in voditelj podkastov Lenart J. Kučić. Kot svetovalec za odnose z javnostmi pa se je ekipi Vrečkove pridružil dolgoletni novinar Dejan Štamfelj.

Kot je dejal, letos v nasprotju z opisano prakso prejšnje vlade sledijo vsem zakonsko določenim postopkom. Obrazložitev rebalansa je tako na 40 straneh, zato "težko sprejme kritiko", da so netransparentni. Znova je tudi zanikal, da gre za pretirano trošenje, saj gre za tehnični rebalans, ki ob novi oceni prihodkov prilagaja proračun obveznostim, nastalim od sprejetja veljavnega dokumenta.

Ni pa želel minister podrobneje govoriti o pripravi predloga sprememb proračuna za 2023 in proračuna za 2024. Po njegovih besedah poteka intenzivna in naporna zadnja faza pogovorov in usklajevanj s proračunskimi uporabniki. Boštjančič računa, da bodo dokumenti prihodnji teden usklajeni na ravni vlade, nato sledi usklajevanje na ravni koalicije. V DZ bodo vloženi do konca septembra, je zagotovil.

Vlada določila besedilo novele zakona o državni upravi

Vlada je določila besedilo predloga novele zakona o državni upravi. S predlagano spremembo zakona se vzpostavlja pravna podlaga za izvedbo projekta Vzpostavitev informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v državni upravi - MUZA. Spreminja se tudi člen, ki ureja delovno področje ministrstva za kulturo, so sporočili po seji vlade.

Vlada je potrdila tudi predlog novele zakona o izvajanju proračunov za leti 2022 in 2023, ki bo omogočila nemoteno izvrševanje letošnjega proračuna. Predlagana novela po navedbah ministrstva vključuje manjše spremembe. Med drugim spreminja obseg dopustne zadolžitve države za letošnje leto ter povečuje obseg poroštev za domače pravne in fizične osebe oz. posredne uporabnike proračuna in nefinančne družbe v pretežni lasti države, ki proizvajajo električno energijo in jo prodajajo prek borz, ter podjetjem, ki dobavljajo v Sloveniji zemeljski plin, so navedli.

Vlada je določila tudi besedilo sprememb odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 v delu, ki se nanaša na leto 2022. Zgornja meja izdatkov sektorja država se bo povečala na 27,38 milijarde evrov, primanjkljaj pa se bo znižal na 3,9 odstotka BDP-ja. Najvišji obseg izdatkov lokalnih enot sektorja država se bo povečal na 2,80 milijarde evrov, zgornja meja izdatkov zdravstvene blagajne se bo povečala na 4,1 milijarde evrov, pokojninske blagajne pa na 6,74 milijarde evrov.