Svetlik je prepričan, da se bo socialna kriza še poglobila, če zakon o preprečevanju dela na črno ne bo sprejet. Foto: MMC RTV SLO
Svetlik je prepričan, da se bo socialna kriza še poglobila, če zakon o preprečevanju dela na črno ne bo sprejet. Foto: MMC RTV SLO

Delo na črno ubija delovna mesta.

Ivan Svetlik

Izglasovali so predlog odbora, da naj bi bil datum referenduma 5. junij. Predlog odbora morajo potrditi še poslanci v DZ-ju.

Referendumsko pobudo je prejšnji teden vložila skupina poslancev SDS-a in SNS-a, ki zakonu očitajo zlasti omejevanje sosedske pomoči. Zakonodajnopravna služba meni, da predlagatelji izpolnjujejo vse zakonske zahteve za razpis referenduma.

"Politično motivirana pobuda"
Minister za delo Ivan Svetlik je ta korak SDS-a in SNS-a označil za dejanje, ki je škodljivo za državo in njene državljane. Znova je zatrdil, da zakon sosedsko pomoč izvzema iz dela na črno. "V primerjavi s sedanjim zakonom je dodano samo določilo, ki takšno pomoč omejuje tistim, ki dejavnost opravljajo kot svojo pridobitno dejavnost," je spomnil.

Po Svetlikovem mnenju je referendumska pobuda predvsem politično motivirana njen glavni namen pa naj bi bilo oviranje vlade pri delu.

Opozarja, da pobuda predlagateljev ni primerno argumentirana in je neverodostojna, saj naj bi se predlagatelji sklicevali na visoko brezposelnost in nizke pokojnine, ter da zakon poglablja socialno krizo. Svetlik pri tem zatrjuje, da vlada s socialnimi transferji ureja socialno politiko, delo na črno pa po njegovih besedah trud vlade samo zmanjšuje, ker je zaradi dela na črno manj denarja za transferje, prav tako pa je zaradi istega razloga manj delovnih mest.

"Zakon je usklajen s socialnimi partnerji"
Minister za delo je zavrnil očitke predlagateljev, da zakon ni bil usklajen s socialnimi partnerji. Pojasnil je, da so se z vsemi, ki naj bi jih zakon zadeval, uskladili. Ministru je pritrdil tudi poslanec SD-ja Dejan Levanič, ki je ob tem dejal, da opozicija očita vladi, da ne dela dobro in učinkovito, v trenutku, ko predlagajo zakon, ki bi lahko uredil kakšno problematično področje, pa zahtevajo referendum, kar se mu zdi neodgovorno in nepotrebno. Meni, da je ta referendumska pobuda "bitka za prestiž in glasove volilcev".

Glavne spremembe v zakonu, ki ga je DZ sprejel 29. marca, se sicer nanašajo na strožji in učinkovitejši nadzor nad delom na črno, zakon pa uvaja tudi višje globe.

Delo na črno ubija delovna mesta.

Ivan Svetlik