Foto: BoBo
Foto: BoBo

"Slovenija je na začetku novega razvojnega cikla in je soočena z globalnimi izzivi zelenega prehoda, digitalizacije in zdravja. Razvoja in uspešnega spopadanja z globalnimi izzivi ne bo brez učinkovitega ministrstva, ki bo lahko povezalo vse relevantne deležnike v teh procesih in ki bo skrbelo za znanost, raziskovalno dejavnost, visoko šolstvo, tehnologijo in inoviranje," so zapisali v sporočilu za javnost.

Poudarili so, da že dlje časa podpirajo ustanovitev ministrstva, ki bo vključevalo vse te dejavnosti in je prvi nujni korak k nadaljnjemu razvoju naše države.

Podprli so tudi spremembe zakona o RTV Slovenija, ki "ustrezno upoštevajo zastopanost slovenskih znanstvenikov in umetnikov". To je po njihovem mnenju bistveno boljše od obstoječega zakona, v katerem znanstveno okolje ni zastopano. Ravno tako je po njihovem mnenju pomembno, da bodo v novem svetu RTV Slovenija ustrezno zastopani tudi kakovostni kulturni ustvarjalci, ki jih bo imenoval Nacionalni svet za kulturo.

"Obe rešitvi zagotavljata bolj kakovostno in strokovno sestavo sveta na način, da bo ta s področja znanosti, umetnosti in kulture vključeval in predstavljal najboljše kar premore slovenska družba," so dodali.