CSD-ji bodo organizirani drugače. Foto: Borut Živulović/BoBo
CSD-ji bodo organizirani drugače. Foto: Borut Živulović/BoBo
Anja Kopač Mrak
Andreja Kopač Mrak se počasi poslavlja z ministrske funkcije. Foto: BoBo

Z reorganizacijo centrov za socialno delo (CSD) želijo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poenotiti upravne postopke po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, omogočiti več časa za strokovne naloge in vzpostaviti skupne službe, je na novinarski konferenci dejala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki opravlja tekoče posle, Anja Kopač Mrak.

Zaposleni na enotah centrov bodo na eni strani razbremenjeni administracije in upravnih postopkov po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, zaradi več terenskega dela pa bodo bolj vpeti v lokalno okolje, je napovedala.

CSD-je bodo vodili direktorji, enote CSD-ja pa pomočniki direktorjev. Vlada je aprila imenovala 16 vršilcev dolžnosti direktorja novoustanovljenih CSD, ki bodo do imenovanja direktorjev CSD-jev pooblaščeni za pripravo na začetek dela, v času od 1. oktobra naprej pa tudi za organiziranje in vodenje strokovnega dela in poslovanja centra. Vsi potrjeni vršilci dolžnosti direktorja so dolgoletni sodelavci in direktorji zdajšnjih centrov, je dejala Kopač Mrakova.

Spremembe v drobovju
Z uvedbo nove organizacijske strukture se bo na ravni novoustanovljenega CSD-ja organizirala skupna splošna služba, ki vključuje kadrovsko službo, računovodstvo in tehnično-administrativno službo. Prav tako se bo organizirala služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in skupna strokovna služba, ki bo vključevala službo za koordinacijo in pomoč žrtvam, torej interventno službo in krizne centre.

Predvideno je, da bo znotraj skupne strokovne službe delovala tudi mobilna strokovna enota. Sestavljali jo bodo strokovnjaki različnih profilov, denimo psiholog, pravnik in specialni pedagog. Na voljo bo vsem enotam znotraj območnega CSD-ja.

Zaposleni bodo zaradi reorganizacije prejeli nove pogodbe o zaposlitvi za enako delovno mesto, del zaposlenih pa se bo postopno preselil na sedež novih CSD-jev.

Pravice uporabnikov neokrnjene
Reorganizacija po opozorilu Kopač Mrakove posega samo v način delovanja in organiziranja CSD-ja, ne pa tudi v same pravice uporabnikov. Te ostajajo enake kot do zdaj. CSD-ji po vsej Sloveniji tako ostajajo enotna vstopna točka za vse pravice. Uporabniki bodo pravice iz javnih sredstev še naprej lahko urejali tam, kjer so to počeli do zdaj, in pod istimi pogoji.

Zaradi uvajanja informacijske podpore reorganizaciji bo v prvem tednu oktobra informacijski sistem centrov za socialno delo predvidoma nedostopen. Prav tako v prvem tednu oktobra uporabniki ne bodo mogli oddajati e-vlog prek portala e-uprava. Vendar pa nedelovanje sistema ne bo vplivalo na datume izplačil socialnih transferjev, ki so načrtovani v oktobru. To pomeni, da datumi izplačil ostanejo nespremenjeni, je poudarila Kopač Mrakova.

Reorganizacija poleg spremembe organizacijske strukture vključuje tudi uvedbo informativnega izračuna, ki je napovedan za 1. januar 2019, in socialno aktivacijo dolgotrajno brezposelnih in socialno izključenih, ki poteka v času od leta 2017 do 2022.