Pozitivno je bilo rešenih 527 vlog. Foto: Pixabay
Pozitivno je bilo rešenih 527 vlog. Foto: Pixabay

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je lani poleti kupilo 10.000 prenosnih računalnikov, ki so namenjeni socialno najšibkejšim. Štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je poziv za razdelitev računalnikov objavil 12. aprila. Do 27. maja so prejeli 923 vlog in jih od tega pozitivno rešili 527.

Na skladu so konec maja napovedali, da če do izteka roka ne bodo razdelili vseh računalnikov, bodo skladno z novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti poziv podaljšali. V primeru, da bodo po podaljšanju poziva še vedno na razpolago računalniki, bodo poziv ponovno objavili, pri tem pa določili novo skupino upravičencev, so pojasnili.

Pogoja za prijavo ostajata nespremenjena. Na javni poziv se torej lahko prijavi starš ali zakoniti zastopnik, ki je upravičenec do otroškega dodatka in je uvrščen v prvi dohodkovni razred ter ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Upravičenec lahko odda samo eno vlogo, ne glede na število otrok, vključenih v osnovno šolo. Prav tako lahko le eden od staršev odda vlogo, ne moreta je oddati oba.

Namen javnega poziva je povečanje digitalne vključenosti prebivalstva. Izbrani vlagatelji bodo računalnike prejeli v izposojo za dve leti, to obdobje pa se bo nato lahko na predlog upravičenca podaljšalo. Če bo po poteku obdobja izposoje knjigovodska vrednost računalniške opreme enaka nič, jo bo sklad upravičencu oddal v trajno last.