"Ustvarjalcem programov RTV Slovenija žal tako ne preostane drugega kot misel, da je prevladal interes komercialnih medijev nad interesom javnega medijskega servisa," so prepričani v vodstvu RTV Slovenija. Foto: MMC RTV SLO/ Ana Svenšek

Poudarili so, da evropska direktiva ne narekuje zmanjšanja minutaže televizijskega oglaševanja na RTV Slovenija v primerjavi s komercialnimi televizijami, ampak zmanjšuje oglasne vsebine. Omejevanje oglasnega časa pa se je zgodilo s sprejetjem dopolnila SLS-a k 32. členu zakona.

"RTV-prispevek je daleč od visokega"
"Vodstvo RTV Slovenija prav tako zavrača navedbe PS SLS, da je RTV-prispevek 'razmeroma visok'. RTV-prispevek je daleč od tega, saj je bil nazadnje zvišan leta 2009, pred tem pa leta 2004, kar pomeni, da od leta 2002 niti zdaleč ne sledi inflaciji. Poleg tega ima javni zavod v zakonu o RTV Slovenija zelo natančno definiran obseg programskih vsebin, ki se financirajo iz RTV-prispevka. To pomeni, da se z neusklajevanjem višine RTV-prispevka z inflacijo ob nespremenjenem obsegu dejavnosti, sredstva realno že devet let zmanjšujejo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Opozorili so še, da je RTV del sredstev, dobljenih iz naslova RTV-prispevka, dolžen po zakonu o medijih nameniti slovenskim in evropskim avdiovizualnih delom in delom neodvisnih producentov, v skladu z zakonom o Slovenskem filmskem centru pa je dolžen del sredstev nameniti tudi za delovanje te javne agencije.

"Utemeljitve dodatne omejitve oglaševanja izhajajo iz nepoznavanja tako delovanja RTV Slovenija kot zakonodaje, ki določa njegovo delovanje," so prepričani na RTV-ju.

"Odločitev poslancev je bila prenagljena in napačna"
Zavrnili so tudi oceno SLS-a, da je na RTV Slovenija "še veliko rezerv in možnosti za racionalizacijo poslovanja". "Ta ocena je povsem pavšalna. Že v odgovorih na poslanski vprašanji je namreč vodstvo natančno pojasnilo poslovanje RTV Slovenija ter razloge za veliko finančno stisko. Poleg tega že zdaj nenehno izvaja ukrepe za racionalizacijo poslovanja, zato zavrača možnost, da bi lahko tri milijone evrov prihranilo brez ukinitve dela svoje dejavnosti," so poudarili.

"Vodstvo RTV Slovenija vztraja pri stališču, da je bila odločitev poslancev o podpori amandmaja za čezmerno omejitev oglaševanja na TVS prenagljena in napačna. S tem so RTV Slovenija povzročili veliko poslovno škodo," so opozorili.

"Ustvarjalcem programov RTV Slovenija žal tako ne preostane drugega kot misel, da je prevladal interes komercialnih medijev nad interesom javnega medijskega servisa, določenega z zakonom o RTV Slovenija, ki skrbi za ohranjanje kulturne dediščine, jezika in identitete naših sodržavljanov in rojakov zunaj slovenskih meja," so še zapisali.