RTV Slovenija. Foto: BoBo
RTV Slovenija. Foto: BoBo

V okviru programskega sveta trenutno o teh dokumentih poteka dopisna seja, na kateri naj bi zbrali 15 glasov programskih svetnikov, potrebnih za potrditev načrtov. Seja bo po informacijah STA-ja potekala do vključno 28. decembra.

Vodstvo zavoda po poročanju časopisa Dnevnik še vedno upa, da bosta oba dokumenta sprejeta pred koncem leta. Pri časopisu so spomnili, da si velika skupina programskih svetnikov prizadeva za čimprejšnjo razrešitev generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha, ta pa je že dalj časa odsoten in ni znano, kdaj se bo vrnil v službo. Stavkajoči novinarji in zaposleni na RTV-ju so prepričani, da zavlačuje postopke. Tik pred odhodom je namreč podpisal aneks h kolektivni pogodbi, po katerem bi zdajšnjim vodilnim na zavodu, ki bodo po spremembi zakonodaje odstavljeni, zagotovil visoke odpravnine. Pogoj za to pa je, da se generalni direktor obdrži na položaju do spremembe zakona o RTV-ju, so še zapisali.

Predlog PPN-ja je predvidel vrnitev 20-minutne zunanjepolitične oddaje Globus na prvi program televizije, ne pa tudi vrnitve oddaj Studio City, Točka preloma in Politično.

Predstavniki sveta delavcev so na ponedeljkovi seji programskega sveta podali svoje mnenje, po katerem predloga PPN-ja in finančnega načrta nista usklajena in ustrezno pripravljena. Kot posebej nedomišljenega so ocenili programski načrt Televizije Slovenija, ki ima drastičen padec gledanosti, zlasti informativnih oddaj. V tem delu je PPN po njihovem mnenju neambiciozen, brez načrta za nove prodorne programske vsebine, ki bi znova pritegnile gledalce.

Ob predlogu finančnega načrta pa so navedli, da ta že brez finančnih posledic zadnjega aneksa h kolektivni pogodbi zavoda, ki predvideva visoke odpravnine, napoveduje približno pet milijonov evrov primanjkljaja, kar ogroža stabilnost poslovanja RTV-ja.

Sorodna novica V DZ-ju ob obstrukciji SDS-a razglasili izide referendumov, Gregorčič gre na ustavno sodišče

DZ je sicer na izredni seji razglasil izide novembrskih referendumov o treh spremembah zakonov, tudi o noveli zakona o RTV-ju, katere namen je po besedah predlagateljev depolitizirati javni zavod. Po razglasitvi bo novela objavljena v uradnem listu, naslednji dan pa bo začela veljati. Z dnem njene uveljavitve bosta prenehala mandat članov programskega in nadzornega sveta zavoda ter mandat generalnega direktorja in direktorjev radia in televizije, a bosta programski in nadzorni svet nadaljevala delo do konstituiranja sveta zavoda v skladu z novelo.

Novi 17-članski svet zavoda, ki bo nasledil dozdajšnji 29-članski programski svet in 11-članski nadzorni svet, mora biti ustanovljen najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi novele. Svet bo konstituiran, ko bodo v uradnem listu objavljeni sklepi o imenovanju oziroma izvolitvi večine oziroma devetih članov sveta.

Generalni direktor Andrej Grah Whatmough bo opravljal svojo funkcijo do imenovanja uprave zavoda v skladu z novelo kot vršilec dolžnosti.

Javni zavod bo v skladu z novelo vodila in upravljala štiričlanska uprava, v kateri bo en član delavski direktor. Svet bo moral najpozneje v 15 dneh po konstituiranju objaviti javni razpis za predsednika in člane uprave.

Predsednika uprave bo svet imenoval na podlagi javnega razpisa, dva člana uprave pa na predlog predsednika uprave, medtem ko bodo delavskega direktorja izvolili zaposleni na zavodu.