Cilj rušenja je vzpostavitev enakega prometnega režima na avtocestah in hitrih cestah na območju obstoječih cestninskih postaj. Foto: BoBo/Srdjan Živulović
Cilj rušenja je vzpostavitev enakega prometnega režima na avtocestah in hitrih cestah na območju obstoječih cestninskih postaj. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Odstranitev in preureditev vseh 34 cestninskih postaj je predvidena v prihodnjem letu, dela v Torovem pa si je ogledal tudi minister za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Peter Gašperšič. Po ogledu del na gorenjski avtocesti je izrazil zadovoljstvo, da so dokončno vzpostavljeni pogoji za odstranitev cestninskih postaj s slovenskih avtocest. "To je bilo mogoče šele po dokončni uvedbi elektronskega cestninjenja za tovorna vozila, tako da sem zadovoljen, da je Dars ta dela naposled začel," je dejal.

Glede morebitnih zastojev, ki bi jih odstranjevanje cestninskih postaj lahko povzročalo, je predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic dejal: "Čelne cestninske postaje so bolj kot stranske velika motnja v prometu. Ker bomo pri teh delih vedno zagotavljali po dva vozna pasova v vsako smer, ne bi smelo prihajati do večjih zastojev kot doslej," upa Vidic in dodaja, da se zastojem popolnoma seveda ni mogoče izogniti.

Trenutna dela bodo zaključena do sredine julija
Od 34 cestninskih postaj jih namerava Dars letos odstraniti približno polovico, preostale pa v prihodnjem letu. Rušitvena dela trenutno potekajo na treh: poleg Torovega še na Razdrtem in Logu na primorski avtocesti, končana pa naj bi bila do začetka glavne turistične sezone, to je do druge polovice julija. Vrednost odstranitve in preureditve vseh 34 cestninskih postaj skupaj je Vidic ocenil na 45 milijonov evrov.

Dela zajemajo odstranitev in preureditev cestninskih postaj, povsod bodo porušili nadstrešnice in cestninske otoke, na nekaterih cestninskih postajah pa tudi tamkajšnje upravne stavbe. Predvidena je tudi preureditev cestninske postaje Hrušica, vendar le ploščadi in prostorov upravne stavbe. Cestninske kabine pa bodo ostale, saj se tam plačuje predornina za Karavanke. Podobna cestninska postaja je tudi na avstrijski strani predora.

Z zrušitvijo postaj se bo vzpostavil normalen profil avtoceste, saj se bo na teh območjih dvignila dovoljena hitrost vožnje na 130 kilometrov na uro. Pričakovati je, da se bo pretočnost prometa skozi preurejene cestninske postaje tudi izboljšala.