Odstranitev cestninskih postaj bo skupno stala 45 milijonov evrov, potekala pa bo v več sklopih. Foto: BoBo
Odstranitev cestninskih postaj bo skupno stala 45 milijonov evrov, potekala pa bo v več sklopih. Foto: BoBo

Z uvedbo novega sistema elektronskega cestninjenja za tovorna vozila DarsGo je bil izpolnjen še zadnji pogoj za odstranitev in preureditev cestninskih postaj. Na Darsu so že izbrali izvajalca za dva od treh sklopov del, pri obeh bo sodeloval Kolektor CPG.

Postaje bodo rušili postopoma, maja bodo porušili in preuredili cestninske postaje Log, Torovo in Vrhnika. Ta dela bo opravljal konzorcij Gorenjske gradbene družbe (GGD), Kolektorja CPG in Cestnega podjetja Kranj (CPK).

V okviru pogodbe za prvi sklop bodo po pojasnilih Darsa izvedli tudi rekonstrukcijo avtoceste na območjih teh cestninskih postaj, in sicer v skupni dolžini 2,8 kilometra. Poleg tega bo dodatno obnovljenih še 1,4 kilometra gorenjske avtoceste za cestninsko postajo Torovo, so dodali.

Pred Karavankami cestninska postaja ostaja
Cestninska postaja Hrušica pred predorom Karavanke bo ostala, saj se tam tudi po uvedbi elektronskega cestninjenja za težka vozila še vedno plačuje predornina za osebna vozila. Takšna cestninska postaja je tudi na avstrijski strani predora.

V tretjem sklopu del bo Kolektor CPG v sodelovanju s CPK-jem porušil cestninske postaje Nanos, Dane, Logatec, Unec sever, Unec jug, Razdrto sever, Razdrto jug, Postojna sever, Postojna jug. V okviru tretjega sklopa del bodo poleg odstranitve devetih cestninskih postaj izvedli še rekonstrukcijo avtoceste v skupni dolžini 4,1 kilometra, poleg tega pa še rekonstrukcijo 1,6 kilometra avtocestne trase na območju razcepa Nanos in dva kilometra trase priključka Logatec.

Rušili bodo, ko bo avtocesta najmanj obremenjena
Prva dela bodo stekla maja, potekala pa bodo postopoma in v času, ko bo posamezen odsek ali priključek najmanj obremenjen. Na največjih cestninskih postajah, kot sta Log na primorski avtocesti in Torovo na gorenjski avtocesti, bo ves čas izvajanja del promet potekal po dveh zoženih pasovih v vsako smer, kar omogoča največjo mogočo pretočnost prometa.

Razpis za drugi sklop del, ki obsega rušitev in preureditev cestninskih postaj Vransko, Tepanje, Drnovo, Krško in Slovenske Konjice, še poteka, so dodali na Darsu. Jeseni nameravajo na Darsu objaviti še razpis za rušitev in preureditev preostalih cestninskih postaj.