Sindikatom in delodajalcem se ni uspelo dogovoriti o zvišanju minimalne plače. Foto: BoBo
Sindikatom in delodajalcem se ni uspelo dogovoriti o zvišanju minimalne plače. Foto: BoBo

Generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole je pojasnil, da so pogajanja končali v torek. Kot je poudaril, pri njihovem predlogu ni šlo za popuščanje, temveč razsodnost. Predlog bi namreč veljal tudi za prihodnje leto, ko se minimalna plača po Smoletovih bsedah ne bo nujno zvišala za več kot za stopnjo inflacije. "Izkušnje po tokratnem dvigu bodo vsekakor takšne, da ne bodo vodile v tako velike dvige," je prepričan.

Smole je ob tem pohvalil sindikate za pripravljenost na vnovična usklajevanja. "Pokazali so veliko mero razumevanja. Dogovoru smo bili precej bližje, kot je morda videti od daleč," je poudaril. Ministrstvo predlaga 4,7-odstotni dvig minimalne plače, s čimer se niso strinjali niti sindikati niti delodajalci.

Delodajalci bi upoštevali le inflacijo
Delodajalci so namreč najprej predlagali, da bi minimalno plačo dvignili za 1,7 odstotka, kolikor je lani znašala inflacija, sindikati pa za 6,2 odstotka. Ker soglasja v petek niso dosegli, so se v petek na seji ESS-ja dogovorili, da bodo poskušali do torka oblikovati skupen dogovor o višini dviga.

Po zakonu o minimalni plači višino minimalne plače za posamezno leto določi resorni minister po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji. Višina mora biti v uradnem listu objavljena do konca januarja posameznega leta, v tem primeru do tega petka, velja pa za delo za polni delovni čas od 1. januarja.

Nevladniki: 1,7 odsrtotka nič ne popravlja
Pismo v podporo 4,7 odstotnemu, ali še višjemu, dvigu minimalne plače so na vlado naslovile tudi nevladne organizacije, ki opozarjajo, da 1,7 odstotki dvig minimalne plače ne prinaša ničesar za ljudi, ki kljub polnemu delovniku ne prejemajo plačila nad pragom revščine. Po oceni nevladnikov, med katerimi so med drugim tudi CNVOS, Slovenska Karitas, Slovenska filantropija in Zveza prijateljev mladine Slovenije, je tudi dvig za 4,7 odstotka premalo, da bi 33 tisoč prejemnikom minimalne plače znatno olajšal življenje, bi jim pa vsaj nekoliko olajšal vsakdanji boj za preživetje. Nevladniki obenem opozarjajo, da smo kot skupnost pravični le toliko, kot smo pravični do svojih najšibkejših članov.