Ministrstvo za javno upravo je vsem sindikatom, ki so napovedali stavko, že poslalo vabilo na petkov sestanek. Foto: BoBo
Ministrstvo za javno upravo je vsem sindikatom, ki so napovedali stavko, že poslalo vabilo na petkov sestanek. Foto: BoBo
Sindikatov ne morejo prisiliti, da se pogajajo skupaj, je dejal minister Boris Koprivnikar. Foto: BoBo

Vlada je pred tednom dni v grobem že določila izhodišča za odziv na stavkovne zahteve sindikatov in v torek na dopisni seji imenovala posebno vladno pogajalsko skupino. Ta se je po besedah ministra Borisa Koprivnikarja v sredo sešla in pripravila gradiva.

O sami vsebini potrjenih izhodišč za pogajanja je minister pojasnil zgolj, da so natančneje definirali postopek pogajanj in odzivanje na posamezne sklope stavkovnih zahtev. Pričakuje, da se bodo na petkovem sestanku dogovorili o načinu pogajanj.

Koprivnikar je ponovil, da sindikatov ne morejo prisiliti, da se pogovarjajo skupaj, in da se bodo s tistimi, ki želijo ločena pogajanja, pogajali ločeno. Bodo pa tudi predstavnike Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), ki je že zahteval ločena pogajanja, povabili na petkov sestanek, je pojasnil.

Vabilo na sestanek
Ministrstvo za javno upravo je vsem sindikatom, ki so napovedali stavko, medtem že poslalo vabilo na sestanek, ki je predviden v petek ob 15. uri. Predtem pa bo potekal še podpis aneksa h kolektivni pogodbi za javni sektor, s katerim bi na krovni ravni sklenili pogajanja o odpravi plačnih anomalij nad 26. plačnim razredom.

Vladi o njem ni uspelo doseči dogovora s sindikalnima pogajalskima skupinama. Koprivnikar je danes novinarjem pojasnil, da so sindikate povabili k podpisu, da bodo lahko ugotovili, ali je dosežen kvorum. Namero za podpis je izrazilo sedem od 42 reprezentativnih sindikatov.
.

.
Resorna ministrstva so sicer pooblastili, da začnejo pogajanja o stavkovnih in drugih zahtevah iz njihove pristojnosti, ki se neposredno ne nanašajo na povišanje plač in drugih prejemkov zaposlenih, po predhodni uskladitvi pogajalskih izhodišč v okviru posebne vladne pogajalske skupine.

Usmeritve za ravnanje v času stavke
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je naložila, da upoštevaje zakon o stavki najpozneje do 22. januarja posreduje pristojnim ministrstvom in vladnim službam usmeritve za ravnanje v času stavke.

Omenjeno ministrstvo je zadolžila tudi, da v sodelovanju z ministrstvi za pravosodje, finance, notranje zadeve in obrambo pripravi predlog odgovora na stavkovne zahteve v povezavi z upokojevanjem in obveznim dodatnim pokojninskim zavarovanjem, ki jih postavljajo oba policijska sindikata, sindikata delavcev državnih organov in sindikata carinikov. Predlog pa morajo vladi v sprejem predložiti najpozneje do 2. februarja.

Vlada je sprejela tudi sklep, da se bo glede zahtev reprezentativnih sindikatov na področju obrambe, za katere velja prepoved stavke, usklajevala v okviru izhodišč za pogajanja o stavkovnih zahtevah drugih sindikatov.