"Stavko bomo podaljšali in še zaostrili, če nas vlada ne bo slišala. Prvi del stavke ne bo tako oster, se bodo pa stvari zaostrovale, če ne bo odziva," opozarjajo cariniki in preostali državni organi, ki so združeni v skupni stavkovni odbor. Foto: Furs

Greste v trgovino in kupite salamo in mleko za otroke, popoldne peljete hčer na jahanje ponija. Vse to vam je samoumevno, ali ste se kdaj vprašali, če je varno? Za vsem tem stojimo veterinarji, ki opravljamo delo ter nadzor na področju zagotavljanja varne krme, identifikacije živali, zdravil, ugotavljanje nedovoljenih snovi, trgovanje z živili, nadzor na gostinskimi obrati, mesnicami in trgovinami.

Nataša Ajdič, Predsednica sindikata veterinarjev Slovenija

Vlada med nami ustvarja še večje razlike – ne vem, kaj bo to dobrega prineslo, država potrebuje vse sektorje.

Dušan Pečnik, vodja stavkovnega odbora delavcev državne uprave
Stavkovni odbor sindikatov zaposlenih v državni upravi
Sindikata carinikov in veterinarjev ter Sindikat ministrstva za obrambo vladi očitajo, da se do njihovega dela obnaša podcenjujoče. Foto: MMC RTV SLO

Sindikati državnih organov, carinikov, ministrstva za obrambo, veterinarjev, vojske, obrambe in zaščite ter pilotov ministrstva za obrambo so že poleti ustanovili stavkovni odbor reprezentativnih sindikatov državnih organov, saj imajo ob splošnih zahtevah, ki jih vladi postavljajo sindikati javnega sektorja, tudi specifične, vezane na naravo njihovih poklicev. A kot pravi Dušan Pečnik, vodja stavkovnega odbora in predsednik Sindikata carinikov Slovenije, jih je vlada postavila na stranski tir. V teh mesecih so bili na nekaj splošnih sestankih, pogajanj pa z njimi, kljub napovedi stavke, še niso začeli.

"Jezni smo, da se vlada tako obnaša do nas – ko dvigne glas kak drug sindikat, se takoj odzovejo," poudarja Pečnik. Zahtevajo, da se vlada z njimi začne pogajati na ločenih pogajanjih – kot to počnejo s šolniki. "Vlada ne more imeti dvojih vatlov, ker jo zavezuje zakon o stavki," dodaja Marjan Lah izvršni sekretar Sindikata ministrstva za obrambo.

Kaj zahtevajo? Dvig osnovnih plač za štiri plačne razrede (16 odstotkov) vsem zaposlenim, sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, zmanjševanje delovne obveznosti za 20 odstotkov za delavce nad 50. letom starosti, štirikratno plačilo dela prek polnega delovnega časa v izjemnih ali nujnih primerih, zvišanje prispevne stopnje za poklicne pokojnine.

Veterinarji morajo opraviti nadzor "od vil do vilic"
Zaradi varčevanj in omejevanj zaposlovanj v preteklih letih se zvišuje starostna slika zaposlenih v carini, med veterinarji in še kje. Zato bi nujno potrebovali več delovnih mest, saj se hkrati povečuje tudi obseg dela. Nataša Ajdič, predsednica sindikata veterinarjev Slovenija, je navedla, da celotno področje Slovenije pokriva le 193 uradnih veterinarjev in zaposleni na Nacionalnem veterinarskem inštitutu. Za zagotavljanje normalnega poteka dela, izpolnjevanja vseh obveznosti in kakovostnega nadzora, bi potrebovali tri dodatne veterinarje v vsaki območni enoti. Povprečna starost veterinarjev je namreč 55 let, prihaja do izgorelosti, zato je tudi vse več bolniških izostankov.

Skrbeti morajo za varno hrano v celotnem procesu - vse od "vil do vilic". Industriji omogočajo z nadzorom in izdajo certifikatov, da lahko trgujejo s preostalimi državami in tako pripomorejo h gospodarski rasti države, na njih pa so bile prenesene tudi upravne zadeve, kot so vodenje registrov, sprejemanje raznih vlog, hkrati pa so še prekrškovni organ in morajo izdajati opozorila ter globe. "Kot inšpekcijski organ nas zavezuje konkurenčna klavzula, ki nam onemogoča opravljanje del z našega področja v popoldanskem času," dodaja.

Prepričani so, da se vlada vse od urejanja novega plačnega sistema do veterinarjev obnaša podcenjujoče, saj veterinarji niso uvrščeni v primerne plačne razrede, zato se razlika med veterinarji in zdravniki še povečuje - znaša že sedem ali več plačnih razredov.

V stavkovnem odboru opozarjajo, da če jim vlada ne bo prisluhnila, bodo stavko podaljšali. To pa lahko povzroči tako veliko gospodarsko škodo, kot manj prilivov v proračun.
.

.
Kako bodo stavko občutili ljudje?
Uslužbenci finančne uprave lahko med stavko izvajajo temeljitejše nadzore, tako bi na primer v praksi lahko pregledali vsak tovornjak zelo podrobno, raztovorili tovor in s tem ovirali prevoz tovora.

Veterinarji na dan stavke 24. januarja izvajajo le nujne ukrepe v primeru izbruha bolezni pri živalih in nujne ukrepe za zaščito živali ob sumih kaznivih dejanj mučenja živali. Drugih del ne bodo opravljali, zato bodo obstale klavnice, perutnina, ki bo tisti dan v proizvodnji, ne bo dobila certifikata za prehrambno verigo, temveč bo lahko dana le v proizvode za živalsko prehrano. Prav tako za sredo ne bo izdanih certifikatov, ki so potrebni za izvoz živalskih proizvodov (mlekarne in druga prehrambna industrija ta dan ne bo izvažala v tuje države). Pričakujejo, da se bo zato obseg dela povečal dan pred stavko in dan po njej. Obstane lahko tudi tovor, pripeljan v Luko Koper - žive živali bodo sicer verjetno spustili naprej, npr. banane pa bodo obstale v pristanišču.

"V roku treh dni lahko ohromimo gospodarstvo – v trgovinah ne bo živil živalskega izvora, velik izpad je lahko za nosilce živilskih dejavnosti. Dovolj nam je opozarjanje vlade na naše težave," ob tem opozarja veterinarska sindikalistka.

Manj prilivov v proračun
V stavkovnem odboru zatrjujejo, da njihov namen ni oteževati življenje državljanov, vendar lahko le na tak način dosežejo, da so slišani. Državljani morda niti ne vedo, kaj vse zaposleni v državni upravi delajo, ve pa to vlada, ki bi se ravno zaradi tega morala z njimi ločeno pogajati. Tako finančna uprava kot veterinarji so namreč tudi prekrškovni organ in lahko se odločijo, da bodo izdajali le opozorila. S tem se bodo zmanjšali tudi prilivi v proračun - kar so s podobnim protestom v preteklosti že pokazali policisti.

Zaposleni v obrambi lahko pripravijo le protest
Pridružujejo se jim tudi zaposleni v obrambnem sektorju, ki sicer po zakonu ne smejo stavkati. A želijo, da jim vlada le prisluhne. Darko Milenkovič, predsednik sindikata ministrstva za obrambo, namreč opisuje, da je vlada z uredbo o plačnih razmerjih skoraj "izenačila vojaka in podčastnika v plači, pozabila je na vojaške uslužbence kot vojaške osebe, pozabila na strokovnjake, za katere so predlagali uvedbo novih delovnih mest, neupravičeno izpustila zaposlene v centrih za obveščanje". "Naredila je več škode kot koristi v plačnem sistemu."

Ker ne smejo stavkati, bodo svoje nezadovoljstvo izrazili s protestom. "Ministrico smo prosili, naj nas podpre in zagotovi dan dopusta, da lahko sodelujemo v protestih, a nas je popolnoma ignorirala, kot to počne že ves čas," je še povedal.

Medtem pa so se v Sindikatu vojakov Slovenije obrnili neposredno na predsednika vlade Mira Cerarja, saj so se odločili, da se protestov ne bodo udeležili. Cerarju želijo predstaviti nevzdržen položaj pripadnikov Slovenske vojske, "do katerega je pripeljal odnos do pripadnikov v preteklosti in času pogajanj za odpravo anomalij v javnem sektorju".

Greste v trgovino in kupite salamo in mleko za otroke, popoldne peljete hčer na jahanje ponija. Vse to vam je samoumevno, ali ste se kdaj vprašali, če je varno? Za vsem tem stojimo veterinarji, ki opravljamo delo ter nadzor na področju zagotavljanja varne krme, identifikacije živali, zdravil, ugotavljanje nedovoljenih snovi, trgovanje z živili, nadzor na gostinskimi obrati, mesnicami in trgovinami.

Nataša Ajdič, Predsednica sindikata veterinarjev Slovenija

Vlada med nami ustvarja še večje razlike – ne vem, kaj bo to dobrega prineslo, država potrebuje vse sektorje.

Dušan Pečnik, vodja stavkovnega odbora delavcev državne uprave