Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, opozarja, da se mora vladna stran začeti zavedati odgovornosti, ki jo ima v okviru enotnega plačnega sistema do vseh skupin javnih uslužbencev. Foto: BoBo
Pogajalska skupina reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki jo vodi Jakob Počivavšek, opozarja, da se mora vladna stran začeti zavedati odgovornosti, ki jo ima v okviru enotnega plačnega sistema do vseh skupin javnih uslužbencev. Foto: BoBo

V pogajalski skupini, ki jo vodi Jakob Počivavšek, so zapisali, da se mora vladna stran začeti zavedati odgovornosti, ki jo ima v okviru enotnega plačnega sistema do vseh skupin javnih uslužbencev, ter mora na sistem vrednotenja delovnih mest gledati celovito in z enakim vatlom za vse javne uslužbence.

Prepričani so, da je edini pristop k odpravi anomalij pri vrednotenju delovnih mest v javnem sektorju celovita, sveženjska obravnava odprave anomalij nad 26. plačnim razredom in na delovnih mestih, primerljivih z zdravniškimi. Le s takšnim pristopom se namreč lahko v največji meri izognemo permanentnim napetostim in konfliktom ter učinku valeče se snežene kepe, so opozorili.

Glede na dejstvo, da pogajanja o odpravi omenjenih plačnih anomalij še niso končana ter da se v nasprotju z dogovorom iz decembra 2016 niso še niti začela pogajanja o odpravi anomalij na delovnih mestih, primerljivih z zdravniškimi, so prepričani, da je treba odprte zadeve začeti nemudoma reševati in doseči dogovor.

Pogajalska skupina od vlade zahteva, naj se nemudoma loti pogajanj o odpravi anomalij v celoti, tako glede anomalij na delovnih mestih nad 26. plačnim razredom kot tudi na delovnih mestih, primerljivih z zdravniškimi. Odprava anomalij mora upoštevati spremenjene uvrstitve delovnih mest od uveljavitve plačnega sistema, predvsem pa tudi dvig vrednotenja zdravniških delovnih mest. Pogajanja se morajo končati najpozneje do 15. januarja prihodnje leto.

Pomisleki o stavki
Prav tako mora vlada najpozneje decembra v zakonodajni postopek vložiti spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki bo usklajen s sindikati javnega sektorja. Vlada mora prav tako predvideti konkretne mehanizme zagotavljanja dodatnega financiranja posameznih proračunskih uporabnikov glede na povečano maso za plače.

Ob tem pričakujejo, da se nemudoma začnejo in v roku dveh mesecev končajo pogajanja o normativnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti, ki normativnega dela ne vsebujejo. Če vlada ne bo v najkrajšem času konstruktivno pristopila k pogajanjem o njihovih zahtevah, bodo v prihodnjih tednih odločali o napovedi stavkovnih aktivnosti, so še napovedali.