Foto: Televizija Slovenija
Foto: Televizija Slovenija

V anketi, ki jo je skupnost izvedla prejšnji teden, je prejem povračila stroškov zaradi izplačil kriznih dodatkov zaposlenim v marcu potrdilo 39 od 67 sodelujočih izvajalcev. Med izvajalci, ki so potrdili povrnitev stroškov za marec, ni niti enega koncesionarja.

Obenem domovi za starejše in posebni socialni zavodi še čakajo na povrnitev stroškov za izplačilo kriznih dodatkov v aprilu in maju ter na povračilo izpada dohodkov zaradi praznih postelj in nakupa materialnih sredstev, kot so osebna zaščitna oprema, razkužila, dezinfekcijska sredstva in najem koncentratorjev kisika, ki so jih zaradi nezadostnih količin v državnih blagovnih rezervah morali zagotoviti sami, opozarjajo v skupnosti.

Pristojne zato pozivajo, da takoj poskrbijo za izpolnitev vseh obveznosti, kot jih določata zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo ter kolektivna pogodba za javni sektor, in tako "zagotovijo, da se socialnovarstveni zavodi ob morebitnem drugem valu okužb s koronavirusom ne bodo spoprijemali še z likvidnostnimi težavami".

Opozorila Skupnosti socialnih zavodov Slovenije