To je na srečanju novinarjev v Ankaranu dejal profesor na ljubljanski Ekonomski fakulteti Matej Lahovnik.

V zvezi s strategijo slovenskega gospodarskega razvoja je dejal, da je potreben premik z enociljnega na večciljni razvoj in da so potrebne predvsem investicije v ljudi (npr. izobraževanje, zdravstvo). Bistvena se mu zdi tudi čimvečja dostopnost do informacij in boljši dostop do izobraževanja.