9. december je za mednarodni dan boja proti korupciji razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Foto: BoBo
9. december je za mednarodni dan boja proti korupciji razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Foto: BoBo
Predsednik KPK-ja Boris Štefanec opozarja na pomen učinkovitega upravljanja podjetij v državni lasti. Foto: BoBo

Kolesje nadzornih mehanizmov se je le zagnalo, na rezultate še čakamo, lastnik pa je tisti, ki bo moral zagotavljati njihovo nemoteno delovanje.

Boris Štefanec, predsednik KPK-ja
kdovpliva
Vizualni prikaz lobističnih stikov na kdovpliva.si. Foto: TIS

KPK namreč poudarja, da še ne vidi napredka pri zaznavi korupcije. Medtem ko je Slovenija lani dosegla oceno 57, je njena letošnja ocena 58. Gre sicer za lestvico od 0 do 100, kjer ničla pomeni visoko koruptivnost države, stotica pa "zelo čisto".

Transparency International (TI) Slovenia meni, da je takšna ocena še vedno slaba, saj je napredek minimalen. Ocena daje po mnenju TI-ja vladi znak, da so potrebni učinkoviti mehanizmi za preprečevanje korupcije in drugih tveganj, še posebej na področju javnih naročil, upravljanja državnega premoženja in upravljanja družb v državni lasti.

Prikaz lobističnih stikov
Transparency International Slovenia je predstavil novo orodje kdovpliva.si, ki državljanom omogoča vizualiziran vpogled v lobistične stike. V njem pa so zbrani le tisti stiki, o katerih so lobiranci poročali. Razvidne so tudi transakcije med podjetji, kjer so lobisti zakoniti zastopniki od leta 2011 naprej.


TI za kodeks etike
TI že dolgo zagovarja sprejetje kodeksa etike v DZ-ju. Zdaj to predlaga ZaAB, kar v TI-ju pozdravljajo, a menijo, da je treba predlog uskladiti, postopek sprejemanja pa približati javnosti.

Milanu Brglezu, predsedniku DZ-ja, priporočajo, da predlaga ustanovitev delovne skupine za pripravo kodeksa etike DZ-ja, v kateri bodo sodelovali predstavniki vseh poslanskih skupin. Ob tem v TI-ju napovedujejo, da bodo spremljali dejavnosti poslancev pri sprejemanju kodeksa etike, spodbujali širok dialog in sproti obveščali javnost.

Štefanec opozarja na učinkovito upravljanje
Na ponedeljkovi predstavitvi raziskave o privatizaciji in koruptivnih dejanjih je predsednik KPK-ja Boris Štefanec dejal, da na potek razvoja slovenskega gospodarstva najbolj vpliva to, da je precejšni del gospodarstva še vedno v državni lasti. Ta del gospodarstva se zato spoprijema s tveganji zaradi tesne povezanosti s političnimi elitami, ki si prilastijo dobršen del podjetja in javne lastnine.
Ker ima država v posredni ali neposredni lasti še vedno velik del gospodarstva, je po Štefanečevem mnenju za učinkovito državo tako nujno učinkovito upravljanje državnih družb.

Nekatere zakonske spremembe pa kažejo na spremembe tudi na tem področju, meni Štefanec. "Kolesje nadzornih mehanizmov se je le zagnalo, na rezultate še čakamo, lastnik pa je tisti, ki bo moral zagotavljati njihovo nemoteno delovanje," je predsednik KPK-ja izpostavil pomen in vlogo nadzornikov.KPK je v poslanici ob mednarodnem dnevu boja proti korupciji poudaril, da korupcija ni le podkupovanje. Je tudi marsikaj drugega, manj oprijemljivega, opaznega, a enako škodljivega za delovanje družbe.


V komisiji opozarjajo, da je preprečevanje korupcije dolžnost in naloga vseh. Komisija in drugi nadzorni organi bodo s svojim delom še naprej krepili zaupanje, integriteto in preprečevali korupcijo tam, kjer je posameznik s svojim ravnanjem ne more, so zapisali.


Dejavnika, ki odločilno vplivata na uspeh boja proti korupciji, sta osebna integriteta posameznikov in krepitev integritete v instituciji. "V prvi meri imamo tu v mislih osebno integriteto najvišjih funkcionarjev, visokih javnih uradnikov, gospodarstvenikov in drugih predstavnikov elit slovenske družbe, ki morajo z visoko stopnjo osebne integritete dati zgled preostali družbi in jim vlivati upanje, da se pošteno in etično ravnanje obrestuje," so zapisali v KPK-ju.

Kolesje nadzornih mehanizmov se je le zagnalo, na rezultate še čakamo, lastnik pa je tisti, ki bo moral zagotavljati njihovo nemoteno delovanje.

Boris Štefanec, predsednik KPK-ja