Sprememb statuta, ki zadevajo občinske predloge za nadzornike, naj ne bi bilo, zagotavljajo v Sodu. Foto: BoBo
Sprememb statuta, ki zadevajo občinske predloge za nadzornike, naj ne bi bilo, zagotavljajo v Sodu. Foto: BoBo
V koprski občini ne bodo dovolili, da Sod kot proceduralni predstavnik države poseže v statutarno strukturo podjetja, je zapisal koprski župan Boris Popovič. Foto: BoBo

Svetniki namreč odločno nasprotujejo spremembam, ki bi jim vzele predstavnika lokalne skupnosti v nadzornem svetu podjetja. V sporočilu za javnost pa so v Sodu zapisali, da nekatere ponedeljkove izjave koprskega župana Borisa Popoviča in drugih udeležencev seje mestnega sveta prejudicirajo njihove odločitve glede sprememb statuta Luke Koper.

V Sodu so še ponovili, da te še niso pripravljene in da jih bodo konkretno pojasnili, ko bodo. "Vsekakor pa je dejstvo, da Sod s spremembami ne želi posegati v število članov nadzornega sveta in niti v število predstavnikov zaposlenih," so poudarili. V nadzornem svetu Luke nameravajo tako ohraniti devet članov, pri čemer bodo tri nadzornike kot predstavnike delavcev v družbi še naprej volili v svetu delavcev družbe.

Sod prav tako ne vidi potrebe po spremembi obstoječe določbe statuta, da "enega izmed šestih članov nadzornega sveta lahko predlaga v izvolitev občina ali občine, na območju katerih leži kopenski del območja pristanišča", saj o tem odločajo lastniki oziroma delničarji na skupščini. "Uprava Soda bo kot skrbna in odgovorna upravljavka državnega premoženja proučila vse možnosti sprememb statuta in pripravila ustrezen predlog ob spoštovanju zakonskih določb, interesov vseh deležnikov in v dobro družbe," so še napovedali v Sodu.

Popovič Sodu: Sprememb ne bomo dovolili
Koprski župan Popovič je v ponedeljek nadzornikom Soda poslal dopis, v katerem je zapisal, da v občini ne bodo dovolili, da Sod kot proceduralni predstavnik države poseže v statutarno strukturo podjetja. "Ne bomo dovolili, da nam ugrabite še ta majhen delež v odločanju pri upravljanju Luke Koper, ki ga imamo," je zapisal.

Medtem so koprski mestni svetniki soglasno potrdili sklep, s katerim od vlade zahtevajo, da spoštuje zakonske okvire korporativnega upravljanja podjetij v državni lasti, vlogo zaposlenih in lokalnega okolja pri prihodnjem razvoju družbe ter spremeni svoj podcenjevalni in nespoštljiv odnos.

Uprava Soda predlagala razrešitev zastopnice koprske občine
Koprsko občino v nadzornem svetu Luke Koper trenutno zastopa Sabina Mozetič, a uprava Soda skupščini Luke Koper predlaga njeno razrešitev. Pri tem med kandidati za nove člane nadzornega sveta ne predlaga nobenega predstavnika lokalne skupnosti.

Sod, ki do oblikovanja državnega holdinga upravlja kapitalske naložbe države, predlaga razrešitev zdajšnjih predstavnikov kapitala v nadzornem svetu, poleg Mozetičeve tudi Dina Klobasa, Nikolaja Abrahamsberga, Vinka Možeta, Andreja Godca in Jordana Kocjančiča.

Po predlogu Soda naj bi na skupščini, ki naj bi bila na začetku oktobra, za nadzornike za mandatno obdobje štirih let izvolili predsednika uprave Soda Tomaža Kuntariča in člana uprave Mateja Runjaka ter Mateja Pirca. Predlagani so še Dragomir Kolman, Mitja Svoljšak in Matej Lovšin Herič, ki prav tako prihajajo iz Soda.