Predsednik Sodnega sveta Janez Vlaj je za Dnevnik sporočil, da odločitev Hafnerjevi še ni bila vročena in zato podatkov o konkretnih razlogih ne more posredovati. Foto: BoBo
Predsednik Sodnega sveta Janez Vlaj je za Dnevnik sporočil, da odločitev Hafnerjevi še ni bila vročena in zato podatkov o konkretnih razlogih ne more posredovati. Foto: BoBo

Odločitev je bila sprejeta po dokaj dolgem postopku, sklicuje pa se na 7. točko 74. člena zakona o sodniški službi, ki pravi, da sodniška funkcija sodniku po zakonu preneha, če iz ocene sodniške službe izhaja, da ne ustreza sodniški službi, poroča Dnevnik.

To je potrdila tudi predsednica okrožnega sodišča v Kranju Janja Roblek, kjer je Hafnerjeva delala kot sodnica na kazensko-preiskovalnem oddelku. "Pravnomočna ocena personalnega sveta, da neki sodnik ne ustreza sodniški službi, je bila predložena sodnemu svetu in tako negativno oceno je v tem primeru svet potrdil. Sama se kot predsednica sodišča in kot predsednica sodniškega društva pridružujem ugotovitvam in sklepom," je Roblekova povedala za Dnevnik.

Nezakonit zapor, izpustitev osumljenca
Po pisanju časopisa je sodnica Hafnerjeva prvič opozorila nase s sporno odločitvijo, ko je leta 2005 nezakonito poslala obsojenca v zapor in se je na tako odločitev pritožil tožilec, kar ni imelo primerjave v sodni praksi.

Lani je z napačno odločitvijo omogočila, da je ruski osumljenec odkorakal na prostost, saj ni izdala ustrezne odredbe za predajo Nemčiji.

V javnosti je odmevalo tudi razkritje, da je Hafnerjeva pri izbiri sodnih tolmačev omogočala posel agenciji iz Kopra, pri kateri je sodelovala tudi njena hči, sodna tolmačka.

Nevenka Hafner je šesta sodnica, ki ji je od januarja 2009 oziroma po spremenjeni zakonodaji prenehala sodniška služba.