Šoltes je pozval premierja Pahorja k razrešitvi ministra Križaniča. Foto: MMC RTV SLO
Šoltes je pozval premierja Pahorja k razrešitvi ministra Križaniča. Foto: MMC RTV SLO
Franc Križanič
Bo minister Križanič ostal na svojem stolčku? Foto: MMC RTV SLO
Šoltes zanika politične motive

Predsednik Računskega sodišča Igor Šoltes in vrhovni državni revizor Samo Jereb sta podala izjavo o izdaji revizijskega poročila o smotrnosti pri neodplačnem prenosu, nakupu in prodaji kapitalske naložbe v delež družbe Splošna plovba.

"Ni prav, da se špekulira z mojim imenom"
Šoltes je zatrdil, da izdano porevizijsko poročilo in poziv za razrešitev ministra za finance Franca Križaniča nikakor nista bila politično motivirana, ob tem pa je zavrnil tudi trditve, da so v ozadju njegove lastne politične preference za določene funkcije oz. natančneje za mandatarstvo v tehnični vladi. Dodaja, da ni prav, da se špekulira z njegovim imenom v povezavi s kakršnimi koli političnimi kombinacijami. Če bi, kot pravi, govorili o politični motiviranosti, bi, glede na verigo členov, ki je udeležena v celotnem revizijskem postopku, moralo biti celotno Računsko sodišče politično motivirano, "kar pa seveda ni res".

"Na odločitev za poziv za razrešitev odgovorne osebe ni vplivala nobena politična opcija, nobena stranka in nobeno skrivno ali misteriozno društvo, ne enajst, dvanajst, trinajst ali štirinajst. Šlo je za spoštovanje procesa, kot ga nalagajo zakon o Računskem sodišču in mednarodni revizijski standardi. Znotraj samega zakona je to edina možnost, ki jo ima Računsko sodišče, ko popravljalne ukrepe označi kot nezadovoljive, kar pomeni hujšo kršitev dobrega poslovanja," je zatrdil.

Šoltes: Računsko sodišče je svoje delo opravilo objektivno
Pojasnil je, da sam revizijski proces, kot ga imamo v Sloveniji, predsedniku Računskega sodišča onemogoča posege v postopek revidiranja, v vsebino besedila, ki je na koncu predmet porevizijskega poročila in v poziv za razrešitev odgovorne osebe, saj se postopek začne pri samih revizorjih, predsednik pa se v postopek vključi šele na koncu. Tako naj bi bila zmanjšana ali onemogočena njegova možnost odločanja in pozivanja k ukrepanju.

"Če obrnemo zadevo drugače, kaj bi bilo, če bi pristojni državni revizor predlagal tak ukrep in če bi jaz odklonil podpis poziva. Ali ne bi bili v tem primeru zopet deležni napadov in kritik, da varujemo vladajočo opcijo, da na želimo poudariti problematike na področju jasnosti javnih financ in ali ne sodelujemo pri prikrivanju višine državnega dolga. Znova poudarjam, vsak naj opravlja svoje delo. Tudi v tem primeru je Računsko sodišče svoje delo opravilo objektivno, v skladu s standardi in zakonodajo," meni Šoltes.

Pojasnil je, da imamo v zakonu o javnih financah opredeljeno, da so ministri odgovorni tako za pravilnost kot tudi za smotrnost poslovanja z javnimi financami in od tod izhaja njihov poziv odgovorni osebi, kot to po njegovih besedah izrecno dopušča zakon o Računskem sodišču, zato ne gre za preseganje pooblastil. Kot pravi, je za Računsko sodišče bistvenega pomena to, da se izvedejo popravljalni ukrepi. Trdi, da lahko premier Borut Pahor pri njih dobi tudi dodatna pojasnila, če bi mu to pomagalo pri njegovi odločitvi.

Šoltes: Politično neodvisno ne hodijo več niti mravlje
Na novinarsko vprašanje glede (ne)spoštovanja njihovega poziva je Šoltes povedal, da je slabo za državo, če se institucij ne spoštuje in če se mogoče sploh ne razume njihove vloge. "Za zrelo demokracijo se pričakuje, da bo razumela delo neodvisnih institucij, ki so del horizontalne oblasti. Pri nas gredo zadeve v drugo smer. O vsem se politizira in lepi etikete. Politično neodvisno ne hodijo niti mravlje več. To je pa seveda slabo," je prepričan.

Povedal je tudi, da se zavzemajo za spremembo zakona o Računskem sodišču, vendar ne za zmanjševanje njegovih pristojnosti, saj ga po njegovih besedah v tem primeru sploh ne potrebujemo.

"Ministrstvo je dobilo jasen odgovor, da rešitve niso ustrezne"
Jereb je povedal, da so izdali dva zahtevka za popravljalna ukrepa. Prvi je bil povezan s tem, da se uredijo razmere med Republiko Slovenijo in Sodom, kar je ministrstvo ustrezno uredilo, razen v delu, kjer je ohranilo lastništvo nad premoženjem, ki je bilo Sodu preneseno za poslovanje za račun Republike Slovenije. Opredelitev, da Sod postane lastnik tega premoženja, po njihovem ni skladna z njegovim namenom.

Večji problem se je po Jerebovih pojavil glede zahteve, da ministrstvo izda začasno navodilo o načinu računovodskega evidentiranja poslov premoženja in obveznosti za račun Republike Slovenije v letu 2010. Ministrstvo v tej točki naj ne bi izvedlo nič od tega, kar je zahtevalo Računsko sodišče.

"Še posebej nas čudi presenečenje ministrstva glede tega zahtevanega popravljalnega ukrepa zato, ker so se njihovi pomembni predstavniki, ki so pripravljali odzivno poročilo, teden dni pred iztekom roka za njegovo oddajo oglasili na Računskem sodišču, predstavili svoje rešitve in dobili jasen odgovor, da te niso ustrezne," je še zatrdil.

Zares aktivni vračajo žogico mlademu forumu SD
V Zares Aktivnih, podmladku stranke Zares, pa so se odzvali na izjave Mladega foruma SD, kjer menijo, da obstajajo povezave predsednika Računskega sodišča z lobistično strujo stranke Zares.

Kot menijo v Zares Aktivnih, gre za politikantsko besedičenje, ki temelji na nemoralni eksponenti različnih gospodarskih lobijev, kar naj bi podmladek SD-ja dokazal že v zgodbi o TEŠ-u in to dokazuje z revitalizacijo in lastno interpretacijo porevizijskega poročila Računskega sodišča.

"Če je včeraj Gregor Golobič, predsednik stranke Zares - nova politika izjavil, da Mladi forum SD v njem vidi "nekega prastarega sovražnika", smo v Zares Aktivnih mnenja, da Mladi forum SD vidi sovražnika v vseh, ki ne trobijo v isti rog kot oni. Taka dejanja in prazna besedičenja oziroma populizem, so podobna strankam desnice, ki v vsakem vidijo sovražnika in javno blatijo ljudi in institucije," še pravijo in pozivajo k temu, da naj se podmladki raje ukvarjajo s položajem mladih.

Šoltes zanika politične motive