V ŠOS-u so prepričani, da se rahljajo pravice, ki so vezane na status študenta. Foto: MMC RTV SLO
V ŠOS-u so prepričani, da se rahljajo pravice, ki so vezane na status študenta. Foto: MMC RTV SLO

Izpodbijajo 12. člen zakona, ki po njihovem prepričanju rahlja pravice, vezane na status študenta, in skuša razbiti pomen socialne varnosti študentov ne glede na starost. V Študentski organizaciji Slovenije pojasnjujejo, da njihova pobuda ustavnemu sodišču temelji na kršenju načela enakosti pred zakonom in pravice do socialne varnosti ter pravice do zdravstvenega varstva, ki so določene v ustavi.

S 24. avgustom je začel veljati 12. člen zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in s tem datumom so študenti, ki so dopolnili 26 let, in študenti, ki bodo to starost dopolnili, izgubili pravico do zdravstvenega zavarovanja, ne glede na to, da statusa študenta niso izgubili. "S to ureditvijo se je pravni položaj omenjenih študentov bistveno poslabšal, predvsem na ekonomskem in zdravstvenem področju, saj se jim s tem omeji dostop do pravic, k izhajajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja," opozarjajo na ŠOS-u.

Spremembe s študenti niso bile usklajene
Po njihovem prepričanju so zdaj študenti, ki so starejši od 26 let, v neenakopravnem položaju glede na študente do 26. leta starosti, pri čemer sta obe skupini vključeni v isti izobraževalni proces in imata iste pravice in obveznosti, ki jih določa zakon o visokem šolstvu.

Poudarjajo, da sprejete spremembe zakona niso bile usklajene z njimi, kot to določa zakon o skupnosti študentov. Ta zagotavlja sodelovanje študentov pri pripravi in sprejemanju zakonodaje, ki ureja njihovo delo in življenje. Na to so v ŠOS-u ministrstvo za zdravje tudi večkrat opozorili in jih pozvali k spremembi spornega 12. člena.

A. S.