Poslanci so v dozdajšnji obravnavi zakona Lipico označili kot točko, skozi katero naj turisti spoznavajo Slovenijo. Foto: BoBo
Poslanci so v dozdajšnji obravnavi zakona Lipico označili kot točko, skozi katero naj turisti spoznavajo Slovenijo. Foto: BoBo
denar
Promocijska taksa bi polnila proračun STO-ja. Foto: BoBo
DZ
Seja se je začela ob 9. uri. Foto: DZ/Barbara Žejavac

Poslanci so zakon o Kobilarni Lipica sprejeli z 42 glasovi za in tremi proti.

Holding, statusno organiziran kot družba z omejeno odgovornostjo, bo v skladu z zakonom lahko ustanovil dve odvisni družbi - družbo Kobilarna Lipica, ki bo prevzela javno službo in bo v 100-odstotni lasti holdinga, ter družbo Turizem Lipica za izvajanje pridobitne dejavnosti, v kateri bo imel holding večinski delež. Država 100-odstotnega deleža v holdingu z 10 milijoni osnovnega kapitala ne sme deliti ali prenesti na drugo osebo. Holding bo imel nadzorni svet s šestimi člani, od katerih štiri imenuje vlada (enega predlaga Občina Sežana), dva sta predstavnika delavcev.

Z zakonom se določajo območje kobilarne, njen status, osnovne značilnosti reje lipicanskih konj in način upravljanja celotnega območja. V skladu z zakonom o varstvu kulturne dediščine se razglašajo spomeniško območje Kobilarne Lipica in določeni posamezni objekti kot spomeniki državnega pomena, vključno z določitvijo varstvenih režimov.

Zakon bo zaščitil tudi tradicionalno rejo in vzrejo lipicancev kot nesnovno dediščino državnega pomena, in sicer z namenom lažje umestiti lipicanca na Unescov seznam znamenitosti.

Lipica kot spomenik državnega pomena
Kot je v razpravi pojasnila državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Eva Štravs Podlogar, predlagani zakon na eni strani prispeva k dvigu pomena lipicanskih konj in Kobilarne Lipica kot spomenika državnega pomena, na drugi strani pa omogoča izkoriščenje gospodarskega potenciala, ki ga Lipica kot turistična destinacija ima.

Primarna vodila pri pripravi zakonskega predloga so bila ustrezna zaščita spomeniškega območja kobilarne in lipicanskih konj ter večji poudarek na bistvu kobilarne - lipicancu. Pomembni so tudi prepoznavnost same kobilarne kot turistične destinacije, izboljšanje pogojev za poslovanje ter zagotovitev možnosti za nadaljnji razvoj in dobro gospodarjenje v Lipici.

Sprememba organiziranosti ne pomeni privatizacije Kobilarne Lipica, ampak je namenjena izboljšanju pogojev za poslovanje in razvoju celotnega območja, je poudarila.

Zagotovljen bo ustrezen nadzor javne službe, ki ga bodo izvajala ministrstva za gospodarstvo, kmetijstvo in kulturo ter računsko sodišče, je še dejala Štravs Podlogarjeva.

Poslanci so se strinjali, da so srce kobilarne lipicanci in da ima ta potencial za razvoj v turistični biser, medtem pa imajo različne poglede na predlagano organiziranost.

Kaj pravijo poslanci in skupine
Za nepovezane poslance je predlog preuranjen in nedodelan, je pojasnil Bojan Dobovšek. Lipica ima prednosti, ki jih je treba izkoristiti, rešitve so v enovitem upravljanju, holding pa ima negativno konotacijo, je dejal in poudaril, da je v predlogu nedodelano, kaj bo z odvisnimi družbami, kdo bodo ljudje, ki bodo upravljali, kadrovanjem, kako bo nadzorovan tok denarja.

V poslanski skupini Levica po besedah Violete Tomić ne verjamejo, da se pustošenje Lipice ne bo končalo s predajo in prodajo. Upali so, da bo predlog rešil težave, da bo naredil korak naprej, tako za lipicance kot zaposlene, a po njenih besedah temu ni tako. Podporo predlogu zakona vežejo s podporo "proti-privatizacijskih" dopolnil, ki so jih pripravili.

Poslanci DeSUS-a pri podpori zakonu niso enotni, saj ta po navedbah Tomaža Gantarja vzbuja kar nekaj pomislekov. Ali je rešitev, ki ji nasprotuje civilna iniciativa, za nadaljnji razvoj, predvsem pa obstoj lipicanca tokrat res prava, se je vprašal. Pričakovali so več pozornosti vzreji, šolanju in zaščiti lipicanca, pri razvoju turistične dejavnosti pa tudi vključevanje lokalne skupnosti.

Predlaganemu zakonu ne bodo nasprotovali v poslanskih skupinah SDS-a in NSi-ja. Kot je dejal Danijel Krivec (SDS), predlog daje dokaj dobro podlago za zaščito črede konj, določenih kulturnih in zgodovinskih spomenikov, hkrati pa omogoča razvoj tudi tistega dela, ki mora prinašati neko dodano vrednost. Ob tem je opozoril, da bo treba v praksi uresničevati besedilo zakona.

V poslanski skupini NSi-ja po pojasnilih Mateja Tonina podpirajo razglasitev tradicionalne reje in vzreje lipicancev za nesnovno dediščino državnega pomena in da se objekte na spomeniškem območju razglasi za kulturne spomenike državnega pomena. Upajo pa, da bo ohranjanje in redno vzdrževanje teh spomenikov zagotovljeno tudi v praksi, ne le na papirju.

V poslanski skupini SMC-ja, kjer podpirajo predlog zakona, po besedah Marka Ferluge menijo, da se lahko s primernim, gospodarnejšim upravljanjem in razvojem ohrani ter zaščiti tako kulturno dediščino kot lipicanca, hkrati pa razvija gospodarske dejavnosti. Z ustanovitvijo holdinga in dveh odvisnih družb se izognemo vsem zagatam, ki so bile prej v javnem zavodu, je še dejal.

Kot je v imenu poslanske skupine SD-ja dejala Marija Bačič, bo z jasno opredelitvijo nalog, premoženja in preoblikovanjem mogoče zagotoviti boljše delovanje celotnega sistema Lipice. Brez dobre zakonske podlage, kar ta predlog je, pozitivnega premika ne more biti.

Redna januarska seja do zdaj:
- Ponedeljek.

Sprejet zakon o izobraževanju odraslih
Zakon, ki ga je bilo treba sprejeti, ker stari po mnenju ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ni več sledil potrebam na tem področju, med drugim ureja javno službo in vzpostavlja javno mrežo zavodov, ki izvajajo izobraževanje odraslih.

Po zakonu se lahko izobraževanje odraslih izvaja na tri načine, in sicer preko programov osnovnih šol za odrasle, kjer se tudi pridobi stopnja izobrazbe, preko javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, kjer se stopnja izobrazbe ne pridobi, in preko neformalnih izobraževalnih programov za odrasle.

Uvedba promocijske takse
Poslanci so na današnji seji opravili tudi prvo obravnavo predloga zakona o spodbujanju razvoja turizma, ki so mu izrazile podporo vse poslanske skupine z izjemo Levice.

Zakon o spodbujanju razvoja turizma poleg turistične takse, ki po predlogu znaša do 2,50 evra, uvaja tudi promocijsko takso, tj. 25 odstotkov zneska turistične.

Če bo občina določila turistično takso v najvišjem možnem znesku, torej 2,50 evra, bo promocijska pristojbina znašala 0,625 evra. To pomeni, da bo gost ob plačilu stroška prenočevanja plačal obe pristojbini v skupni višini 3,125 evra.

Na gospodarskem ministrstvu pričakujejo, da se bo na ta način obseg sredstev za Slovensko turistično organizacijo (STO), ki ostaja nosilka trženja in promocije celovite turistične ponudbe Slovenije, povečal za okoli 4,7 milijona evrov. Dodatna finančna sredstva v ocenjeni skupni višini 6,9 milijona evrov letno bodo za razvoj turizma pridobile tudi občine.

Predlog zakona ureja tudi poklic turističnega vodnika, pogoje, ki jih mora izpolnjevati turistični vodnik, priznavanje poklicnih kvalifikacij za ta poklic in občasno opravljanje tega poklica za tuje državljane, medtem ko poklic turističnega spremljevalca ni reguliran. Na novo se urejajo tudi pogoji za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih paketov.

Kobilarna Lipica po novem holding
Kobilarna Lipica po novem holding