Foto: BoBo
Foto: BoBo

Izvedbo letošnjih volitev bodo krojile epidemične razmere, še vedno pa niso znana vsa pravila, ki bodo veljala za volivce, ki bodo v osamitvi zaradi okužbe z novim koronavirusom.

Po posvetovanjih s predstavniki stroke in pristojnih institucij je Državna volilna komisija (DVK) sklenila, da bodo tisti, ki bodo zaradi tveganega stika v karanteni, kljub temu lahko prišli na volišče v rednem času njihovega dela, a ob doslednem upoštevanju zaščitnih ukrepov.

Neznanka pa ostaja način glasovanja volivcev, ki bodo na dan volitev zaradi okužbe v izolaciji. Tisti, ki se bodo v izolaciji znašli vsaj pet dni pred glasovanjem, bodo sicer lahko poslali vlogo za glasovanje po pošti, vprašanje pa je, kako bodo volilno pravico lahko udejanjili tisti, ki bodo za okužbo z novim koronavirusom izvedeli tik pred volitvami.

Sprva je bil na mizi predlog, da bi bila za te volivce volišča odprta v času dodatnih dveh ur po zaprtju volišč, a je ministrstvo za zdravje takšni ideji nasprotovalo, zato ji tudi člani DVK-ja niso bili naklonjeni. Druge rešitve za zdaj še niso sprejeli, končno odločitev so napovedali najpozneje 25 dni pred volitvami, nanjo pa bo vplivala aktualna epidemiološka slika.

Ob 18.30 bomo na portalu MMC RTV Slovenija objavili novo javnomnenjsko raziskavo Inštituta Mediana za RTV Slovenija Politični utrip - februar 2022. Obširneje bodo o raziskavi poročali tudi v Radijskem dnevniku ob 18.30 in v TV Dnevniku ob 19.00.

Vlaganje kandidatur od 14. februarja

Po razpisu volitev bodo 14. februarja začeli teči roki za izvedbo volilnih opravil. Volivci bodo s podpisi podpore lahko podprli posamezne kandidatne liste, mogoče pa bo tudi že vlaganje kandidatur.

Kandidate za poslance lahko predlagajo politične stranke in volivci. Politična stranka lahko vloži listo kandidatov v vsaki volilni enoti, če jo podprejo najmanj trije poslanci oziroma v posamezni volilni enoti s podpisi stotih volivcev. Če pa želi kandidatno listo vložiti skupina volivcev, mora njeno kandidatno listo v posamezni volilni enoti s podpisi podpreti najmanj tisoč volivcev.

Liste kandidatov je mogoče vložiti najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja.
Na listi kandidatov je lahko največ toliko kandidatov, kolikor poslancev se voli v volilni enoti, vsakdo pa lahko kandidira samo v eni volilni enoti in največ v dveh okrajih ter samo na eni kandidatni listi.

Pri določitvi liste kandidatov morajo predlagatelji določiti, v katerem volilnem okraju se bo glasovalo o posameznem kandidatu z liste kandidatov. V posameznem volilnem okraju pa se glasuje samo o enem kandidatu z liste kandidatov.

Dve ali več političnih strank lahko predloži skupno kandidatno listo, zakon pa posebej ne ureja situacije, ko bi skupne kandidatne liste vlagale politične stranke skupaj z gibanji, združenji in podobno, ki niso registrirana kot politične stranke.

Na kandidatnih listah sicer noben spol ne sme biti zastopan z manj kot 35 odstotki skupnega števila kandidatov.

Predvolilna kampanja mesec pred volitvami

Predvolilna kampanja se bo uradno začela šele 30 dni pred volitvami. Tiste stranke in liste, ki bodo želele vstopiti vanjo, bodo morale 45 dni pred volitvami odpreti posebne transakcijske račune, na katerih bodo morale zbrati sredstva in z njih poravnati vse stroške kampanje.