Odhajajoči poslanci so med obravnavo vladnega predloga sprejeli dopolnilo, ki zvišuje gotovinsko omejitev donacij s 50 na 420 evrov. Foto: BoBo
Odhajajoči poslanci so med obravnavo vladnega predloga sprejeli dopolnilo, ki zvišuje gotovinsko omejitev donacij s 50 na 420 evrov. Foto: BoBo

Za novelo, ki prinaša zvišanje še dovoljene gotovinske donacije strankam s 50 na 420 evrov in nižje globe za primere kršenja zakonodaje, so glasovali poslanci SD-ja, SDS-ja, NSi-ja, DeSUS-a in nepovezani poslanci. Proti takšnim rešitvam pa so bili poslanci DL-ja in razen Branka Ficka tudi poslanci PS-ja.

Vlada oz. ministrstvo za notranje zadeve je v prvotnem predlogu novele določilo, da bodo morali biti prispevki fizičnih oseb, višji od 50 evrov, vplačani s kreditnimi vplačili ali neposrednimi obremenitvami v breme plačilnega računa plačnika prek ponudnikov plačilnih storitev.

Poslanci pa so s sprejetim dopolnilom matičnega odbora vladni predlog spremenili tako, da so najvišji še dovoljeni znesek gotovinskega prispevka stranki dvignili z omenjenih 50 evrov na 420 evrov. Zadostno podporo poslancev je dobilo tudi dopolnilo, ki znižuje predlagane globe za kršitve zakona.

Spremembam prvotnega vladnega predloga novele je v sredo na seji DZ najbolj nasprotoval DL, saj ocenjuje, da takšne rešitve ne dajejo kisika gospodarstvu, ki bi ga potrebovalo, pač pa političnim strankam in korupciji. Poleg vlade in DL-ja so se proti dopolnilom izrekli tudi v PS-ju. Novela tudi določa, da lahko stranka poleg sredstev, ki ji pripadajo na podlagi volilnega izida, pridobi tudi do 50 odstotkov sredstev, ki jih DZ določi v svojem finančnem načrtu za dodatno strokovno pomoč poslancem.

Zelena luč spremembi zakona o šolski prehrani
Poslanci so sprejeli tudi spremembe zakona o šolski prehrani, s čimer bodo šole podatke o upravičencih do subvencionirane prehrane pridobivale na podlagi odločb o otroških dodatkih, vodile pa bodo tudi postopke vračila neupravičeno prejetih subvencij. Novela zakon o šolski prehrani usklajuje z zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Poslanci so s 45 glasovi za in nobenim proti sprejeli še novelo zakona o subvencioniranju študentske prehrane, ki daje Študentski organizaciji pravno podlago, da zbira mobilne številke uporabnikov subvencionirane študentske prehrane. Takšna rešitev je po navedbah vlade potrebna za nemoteno izvajanja subvencioniranja študentske prehrane, saj bi se sicer lahko zgodilo, da bi informacijski pooblaščenec ustavil izvajanje zdajšnjega zakona.

Soglasno, s 68 glasovi za so potrdili še spremembe zakona o ohranjanju narave, ki med drugim odpravlja nekatere administrativne ovire in naj bi povečala učinkovitost pri varovanju narave, ureja pa tudi vožnjo z motornimi vozili in kolesi v naravnem okolju.