Minister Simon Maljevac. Foto: BoBo
Minister Simon Maljevac. Foto: BoBo

Sektor za investicije pri direktoratu za starejše in deinstitucionalizacijo na ministrstvu za solidarno prihodnost izvaja "upravljalna preverjanja, med drugim tudi preverjanja pravilnosti izvedb postopkov v okviru sofinanciranih operacij iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov". Preverjanja potekajo pri upravičencih in zavodih, ki delujejo na področju zagotavljanja storitev dolgotrajne oskrbe, piše v sporočilu za javnost ministrstva.

V povezavi z ugotovljenimi nepravilnostmi bodo ob prijavi suma goljufije na Generalno policijsko upravo v skladu s pravili spremljanja porabe evropskih sredstev izrekli finančne popravke.

Z vsemi ugotovitvami bodo zaradi suma kršitve določil gradbene zakonodaje in suma kršitve določil zakonodaje s področja arhitekturne in inženirske dejavnosti obvestili tudi druge pristojne organe oz. oddali prijavo na pristojni inšpektorat.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je v povezavi s temi ugotovitvami spomnil, da se je ob nastopu funkcije zavezal "najvišji stopnji transparentnosti dela". Napovedal je, da si bo dejavno prizadeval, da postopki investicij potekajo učinkovito in da v ospredje postavijo cilje dostopnosti ter kakovosti storitev in dobrobiti uporabnikov.